Er zit wat stof op het erf- en schenkingsrecht. Die wetgeving dateert grotendeels uit de tijd van Napoleon en houdt geen rekening met nieuwe samenlevingsvormen. Veel mensen kiezen voor een andere verbintenis dan het huwelijk, en er zijn meer nieuw samengestelde gezinnen. Door de langere levensverwachting erven kinderen ook steeds later, op een moment dat ze het financieel niet meer nodig hebben. Onder impuls van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is in juli een wet aangenomen om het erf- en schenkingsrecht aan te passen aan de nieuwe realiteit.
...