Het dividendenseizoen is op gang gekomen. Als u een dividend op een Belgisch aandeel incasseert, is de afrekening van de roerende voorheffing eenvoudig: u betaalt 27 procent roerende voorheffing. Maar voor buitenlandse aandelen is dat complexer. Op die dividenden wordt in eerste instantie de buitenlandse roerende voorheffing afgehouden - de zogenoemde bronbelasting. Die verschilt van land tot land; doorgaans is dat 25 à 30 procent. Van het overblijvende bedrag gaat de Belgische roerende voorheffing van 27 procent af. Doordat het dividend dubbel wordt belast, blijft er soms nauwelijks iets meer dan de helft van over.
...

Het dividendenseizoen is op gang gekomen. Als u een dividend op een Belgisch aandeel incasseert, is de afrekening van de roerende voorheffing eenvoudig: u betaalt 27 procent roerende voorheffing. Maar voor buitenlandse aandelen is dat complexer. Op die dividenden wordt in eerste instantie de buitenlandse roerende voorheffing afgehouden - de zogenoemde bronbelasting. Die verschilt van land tot land; doorgaans is dat 25 à 30 procent. Van het overblijvende bedrag gaat de Belgische roerende voorheffing van 27 procent af. Doordat het dividend dubbel wordt belast, blijft er soms nauwelijks iets meer dan de helft van over. Een voorbeeld: een Frans bedrijf betaalt op een aandeel een brutodividend van 1 euro. Na afhouding van de Franse bronheffing van 30 procent blijft er nog 0,70 euro over. Betaalt u op het restant de Belgische roerende voorheffing van 27 procent, dan houdt u netto nog 0,511 euro over. U verliest dus 48,9 procent van het dividend aan belasting. Om die dubbele belasting niet te hoog te laten oplopen, heeft België met veel landen dubbelbelastingverdragen afgesloten. Daarin staat dat de bronheffing niet meer dan 15 procent mag bedragen. Maar de uitvoering van die verdragen kan verschillen van land tot land. Ten eerste zijn er landen die het verdrag automatisch toepassen, zoals Nederland, Luxemburg en de Verenigde Staten. Op dividenden van aandelen uit die landen bedraagt de bronheffing 15 procent, zonder dat u daarvoor iets hoeft te ondernemen. Heeft uw broker of uw bank een akkoord gesloten met de Amerikaanse overheid - en dat is meestal het geval - dan wordt de Amerikaanse bronheffing automatisch verlaagd van 30 naar 15 procent. Met de Belgische roerende voorheffing erbij bedraagt de volledige heffing 37,95 procent. Ten tweede zijn er de landen die een vermindering aan de bron verrekenen, op voorwaarde dat de houder van de aandelen een algemeen geldend attest heeft ingevuld. Dat is onder meer het geval voor Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Finland, Zweden, Italië en Canada. Na het versturen van het document kan het nog enkele weken of maanden duren eer de vermindering wordt toegekend. Dit systeem is doorgaans gratis. Ten derde zijn er landen die de belasting die te veel is betaald, achteraf terugstorten. Bij de uitbetaling van het dividend worden de volledige bronheffing en de Belgische roerende voorheffing afgehouden. Daarna kan de financiële tussenpersoon contact opnemen met de fiscus in het andere land om het bedrag dat te veel is betaald, terug te vorderen. Meestal is daar een kostprijs aan verbonden. De procedure kan ook lang aanslepen. Onder meer Duitsland, Zwitserland (met 35 % de hoogste bronheffing, of 52,55 % met de Belgische roerende voorheffing erbij) en Denemarken vallen daaronder. Ten slotte is er Groot-Brittannië: op Britse dividenden wordt geen bronheffing aangerekend. Helaas is de dienstverlening van de brokers en de banken om de belasting op buitenlandse dividenden te verminderen in ons land nog altijd vrij mager. Enkel bij Bolero en BNP Paribas Fortis kunt u een algemeen attest voor de vermindering van de dubbele belasting gratis verkrijgen. Daarmee zijn alle landen gedekt die de bronheffing verminderen. Zolang u niet verhuist, blijft het document geldig. De grootbanken ING en KBC rekenen voor die dienst jaarlijks respectievelijk 60,5 en 50 euro aan. Voor sommige landen moet u wel extra stappen zetten. Om in Frankrijk een lagere bronheffing te betalen moet u een specifieke procedure volgen. Bolero, BinckBank, Keytrade Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC bieden die zogenoemde vereenvoudigde procedure gratis aan. U moet drie exemplaren van een document invullen, waarvan er één voor uw belastingkantoor is en één voor de Franse fiscus. De procedure moet elk jaar worden herhaald. Het is raadzaam dat zo vroeg mogelijk op het jaar toe doen, want alles moet in orde zijn voor de onthechting van de coupon. Voor Canadese dividenden is er een soortgelijke procedure. Die wordt gratis aangeboden door Bolero, BinckBank en dezelfde grootbanken. Het Canadese document moet om de drie jaar worden verlengd. De andere brokers bieden geen mogelijkheid aan om een vermindering aan de bron te verkrijgen. Het is andere koek om een deel van de buitenlandse belasting achteraf te recupereren. De financiële tussenpersoon moet daarvoor veel administratieve rompslomp doorworstelen en hij rekent dat ook stevig door aan de cliënt. De kosten die de broker of de bank aanrekent om de belasting bij een buitenlandse fiscus terug te vragen, schommelen per verrichting of per dividend tussen 60 en 250 euro. De meeste banken en brokers - zoals Argenta, Belfius en Deutsche Bank - bieden die dienst aan. Sommige doen dat voor alle landen, andere voor een paar landen. Keytrade Bank bijvoorbeeld doet dat enkel voor Duitsland en Zwitserland. Via MeDirect en de buitenlandse brokers iDealing en DeGiro kunt u geen deel van het buitenlandse dividend recupereren. DeGiro is een speciaal geval, want het houdt de Belgische roerende voorheffing op dividenden van buitenlandse aandelen niet zelf in. U moet die dividenden zelf in uw belastingaangifte opgeven. Aangezien de meeste aandeelhouders hooguit enkele honderden euro's aan dividenden ontvangen, is het de moeite niet waard een hele administratieve mallemolen in gang te zetten, behalve voor landen die de vermindering aan de bron toelaten zoals Frankrijk en Canada. Als u die dienstverlening voordelig krijgt aangeboden, moet u daar zeker gebruik van maken. Als de recuperatie achteraf moet gebeuren, is het bijna nooit de moeite waard, of u moet duizenden euro's aan dividenden binnenrijven. Als u Duitse of Zwitserse aandelen hebt, moet u er zich bij neerleggen dat er een flink verschil is tussen het bruto- en het nettodividend. Eric WoutersAls u Duitse of Zwitserse aandelen hebt, moet u er zich bij neerleggen dat er een flink verschil is tussen het bruto- en het nettodividend.