De proefperiode zal wellicht verdwijnen. Zal ik nieuwe medewerkers nog wel kunnen evalueren en, als ze niet voldoen, ontslaan?

Een proefbeding geeft de partijen die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan de kans de kwaliteit van de samenwerking te beoordelen en die samenwerking desgevallend stop te zetten zonder opzeggingstermijn (voor arbeiders en na minstens zeven dagen) of met een korte opzeggingstermijn (voor bedienden en na minstens een maand).
...

Een proefbeding geeft de partijen die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan de kans de kwaliteit van de samenwerking te beoordelen en die samenwerking desgevallend stop te zetten zonder opzeggingstermijn (voor arbeiders en na minstens zeven dagen) of met een korte opzeggingstermijn (voor bedienden en na minstens een maand). Toch zou de proefperiode, die lange tijd een van de hoekstenen van de Belgische arbeidswetgeving was, in de toekomst weleens kunnen verdwijnen. Een wetsontwerp dat ontstond in het verlengde van de besprekingen over het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden, wil de wetgevende bepalingen over het proefbeding schrappen, behalve voor studentenarbeid of uitzendarbeid. De afschaffing van de proefperiode sluit aan bij de algemene aanpassing van de opzeggingstermijnen. Krachtens het wetsontwerp varieren die termijnen bij ontslag in de loop van het eerste tewerkstellingsjaar van twee tot zeven weken: twee weken als de werknemer (de arbeider of de bediende) minder dan drie maanden anciënniteit heeft; vier weken bij drie tot minder dan zes maanden anciënniteit; zes weken bij zes tot minder dan negen maanden anciënniteit; en zeven weken bij negen tot minder dan twaalf maanden anciënniteit. Volgens de wetgever zijn de opzeggingstermijnen in het begin van de tewerkstellingsperiode zo kort, dat een proefperiode geen nut meer heeft. In de praktijk is de impact van die afschaffing uiteraard allesbehalve neutraal, zeker voor wie een bediende voor een leidinggevende functie in dienst neemt. Tot nu toe mocht elke partij een arbeidsovereenkomst met een proefperiode -- die tot twaalf maanden kon duren -- verbreken na een opzeggingstermijn van zeven dagen. Voortaan moet een opzeggingstermijn worden nageleefd of uitbetaald die voor de werkgever tot zeven keer langer is. Tot slot vermelden we dat de werkgever op termijn elk ontslag -- ook dat van een bediende -- moet motiveren. Het wetsontwerp nodigt de Nationale Arbeidsraad uit een cao in die zin te sluiten. De werkgever moet een ontslag aan het begin van de tewerkstellingsperiode verantwoorden met een duidelijke reden, die bewezen moet zijn. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be. Sophie Berg, advocate bij CMS DeBackerDe afschaffing van de proefperiode sluit aan bij de algemene aanpassing van de opzeggingstermijnen.