De zogenaamde multidisciplinaire praktijken (MDP's), waar advocaten samenwerken met accountants, fiscalisten en consultants, liggen onder vuur na een nieuw reglement van de Orde van Vlaamse Balies. Dirk Lontings, managing partner van het met KPMG gelieerde Lontings & Partners, gaat in de tegenaanval. Hij trekt het front open door meteen alle advocaten van 'Brussel Nederlands' in de vuurlinie te plaatsen.
...

De zogenaamde multidisciplinaire praktijken (MDP's), waar advocaten samenwerken met accountants, fiscalisten en consultants, liggen onder vuur na een nieuw reglement van de Orde van Vlaamse Balies. Dirk Lontings, managing partner van het met KPMG gelieerde Lontings & Partners, gaat in de tegenaanval. Hij trekt het front open door meteen alle advocaten van 'Brussel Nederlands' in de vuurlinie te plaatsen. DIRK LONTINGS (LONTINGS & PARTNERS). "DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES VISEERT NIET ALLEEN DE MDP'S, MAAR DE MODERNE ADVOCATUUR IN HAAR GEHEEL. ALLE BRUSSELSE ADVOCATEN DIE VOOR ONDERNEMINGEN WERKEN, WORDEN DOOR HET NIEUWE REGLEMENT GETROFFEN." LONTINGS. "VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: ALS MEN DE NIEUWE REGELS NORMAAL INTERPRETEERT, VALT LONTINGS & PARTNERS ER NIET ONDER. WEL ZOU EEN AL TE STRIKTE TOEPASSING VAN DE REGEL DIE DE KOSTENDELING VERBIEDT, PROBLEMEN KUNNEN OPLEVEREN. MAAR WE REKENEN EROP DAT DE STAFHOUDER VAN 'BRUSSEL NEDERLANDS' REDELIJK IS." LONTINGS. "OVERLEG? DAT IS EEN WOORD DAT DE OVB NIET KENT. DE VOORZITSTER VAN DE ORDE SCHILDERT ONS IN EEN INTERVIEW MET DE JURISTENKRANT AF ALS ADVOCATEN DIE FINANCIEEL EN OPERATIONEEL AFHANKELIJK ZIJN VAN ACCOUNTANTS. WIJ WORDEN NOCHTANS VOOR DE DIENSTEN DIE KPMG AAN ONS LEVERT (DE HUUR VAN HET GEZAMENLIJKE GEBOUW, BIJVOORBEELD), GEFACTUREERD EN DIT OP BASIS VAN OVEREENKOMSTEN DIE ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE BRUSSELSE BALIE. MINSTENS DE HELFT VAN ONZE DOSSIERS VINDEN WE LOS VAN HET KPMG-NETWERK. "DE OVB ZEGT ALLE ADVOCATEN TE VERTEGENWOORDIGEN, MAAR IS VOORAL DE EMANATIE VAN KLASSIEKE ADVOCATEN EN CONFRATERS DIE NOG VOLGENS DE ARCHAïSCHE PRINCIPES WERKEN. ZIJ BLOKKEREN DE MODERNISERING EN DE TREND NAAR GROTE KANTOREN OF NICHEVERBANDEN DIE ZICH ALLEEN OP ONDERNEMINGEN RICHTEN."ER IS EEN INQUISITIE BEZIG. HET REGLEMENT DAT KANTOREN ALS HET ONZE MOET VERBIEDEN, WERD ERDOOR GEJAAGD TEGEN DE WIL VAN DE BRUSSELSE VERTEGENWOORDIGERS IN. 'BRUSSEL NEDERLANDS' IS GOED VOOR 28,5% VAN DE VLAAMSE ADVOCATEN EN WAARSCHIJNLIJK DRIE KWART VAN DE OMZET AAN ERELONEN. SINDS 1998 STEEG HET AANTAL ADVOCATEN IN 'BRUSSEL NEDERLANDS' MET 30,5% NAAR 2246, TERWIJL ANTWERPEN MET 6,6% TOENAM TOT 1564. BRUSSEL IS NA WASHINGTON HET TWEEDE JURIDISCHE CENTRUM IN DE WERELD, GROTER DAN NEW YORK EN LONDEN. WIE JONG IS EN GOED WIL VERDIENEN KOMT NAAR BRUSSEL. DE ANDEREN BLIJVEN IN STEDEN ALS ANTWERPEN. ZIJ ZIJN BANG DAT ZE VAN DE KAART WORDEN GEVEEGD EN DOEN EEN BEROEP OP PROTECTIONISTISCHE TRUCS OM BRUSSEL HET LEVEN ZUUR TE MAKEN."LONTINGS. "ALLESBEHALVE. DOOR HET GEWICHT TE VERLEGGEN VAN DE LOKALE BALIES NAAR DE OVB, HOPEN DE KLASSIEKE ADVOCATEN ALLE KANTOREN WEER VOLGENS VOLLEDIG VEROUDERDE PRINCIPES TE DOEN WERKEN." LONTINGS. "OP KORTE TERMIJN HOPEN WE DAT DE PROCUREUR-GENERAAL VAN HET HOF VAN CASSATIE, DIE TOEZICHT HEEFT OP DE ORDE, HET REGLEMENT ZAL VERBIEDEN. OOK ZULLEN WE EEN BEROEP DOEN OP DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING TEGEN DEZE KARTELVORMING éN OP DE EUROPESE COMMISSIE. EEN EUROPEES ARREST STELT DAT LOKALE BALIES DE SAMENWERKING MET NIET-ADVOCATEN ALLEEN MOGEN VERBIEDEN ALS DIT 'REDELIJKERWIJZE NOODZAKELIJK' IS. DAT LIJKT ME HIER NIET HET GEVAL." H. B. [{ssquf}]"Alle Brusselse advocaten die voor ondernemingen werken, worden door het nieuwe reglement getroffen."