De PS-vice-premier is immers van plan om de premies voor het tijdkrediet te laten uitbetalen door de vakbonden en niet langer door de RVA, een overheidsinstelling. Niet onbelangrijk als men weet dat het tijdkrediet vanaf 1 januari 2002 het huidige systeem van loopbaanonderbreking vervangt. Dan hebben werknemers het recht om hun loopbaan gedurende maximaal één jaar te onderbreken. Meteen krijgen ...

De PS-vice-premier is immers van plan om de premies voor het tijdkrediet te laten uitbetalen door de vakbonden en niet langer door de RVA, een overheidsinstelling. Niet onbelangrijk als men weet dat het tijdkrediet vanaf 1 januari 2002 het huidige systeem van loopbaanonderbreking vervangt. Dan hebben werknemers het recht om hun loopbaan gedurende maximaal één jaar te onderbreken. Meteen krijgen ABVV, ACV en ACLVB een tweede belangrijke sociale uitgavenpost onder hun hoede. Het ziet er dus naar uit de minister van Arbeid de vakbonden een nieuwe kip met de gouden eieren cadeau heeft gegeven. Het is in de recente Belgische geschiedenis ver zoeken naar een regering die de vakbonden met zo'n royaal cadeau heeft bedacht. Ondertussen steigeren de werkgeversorganisaties _ het VEV sprak van "het primaat van de vakbond" _ want aan de maatregel hangt immers niet alleen een financieel kaartje. De nieuwe betalingsopdracht lijkt voor de vakbonden immers het ideale middel om een hele reeks al of niet gesyndiceerde werknemers blijvend aan zich te binden. De tactiek werd al succesvol toegepast om al wie recht heeft op een werkloosheidsuitkering binnen te halen. De vakbonden zwaaien met cijfers over de hoge syndicalisatiegraad in België, maar wanneer we vragen hoeveel gepensioneerden en werklozen zich onder de leden bevinden, dan wordt het al heel wat stiller op de zetels van de verschillende vakbonden. De maatregel van Onkelinx komt op een moment dat bij de vakbonden de vrees leeft dat ze hun greep op de werknemers zouden verliezen. Werknemers, die aangetrokken door het modewoord onthaasting voor allerlei vormen van tijdkrediet kiezen, zouden niet langer de noodzaak inzien om zich te syndiceren. Nu wordt nieuw bloed aangevoerd. Loopbaanonderbreking zit immers in de lift. De vakbonden weten dus waar het ledenpotentieel zich bevindt. Een moderner of actueler instrument om aan klantenbinding te doen kunnen ze zich moeilijk voorstellen. En als de werkloosheidscijfers straks weer beginnen te stijgen, mag de kassa zelfs twee keer rinkelen. Alain Mouton