90 MILJOEN.
...

90 MILJOEN.Hoe zit het budget van de Night of the Proms in elkaar ? Jan Van Esbroeck rekent voor : "In totaal hebben we zo'n 90 miljoen frank. Langs inkomstenzijde halen we 60 miljoen uit de kas van Prommusic (de gemiddelde ticketprijs ligt om en bij 620 frank) en 30 miljoen uit de VIP-aktiviteiten en (in geringe mate) sponsoring, die onder de commerciële koepel van de NV PSE vallen. (De vier hoofdsponsors zijn Stella Artois, Het Nieuwsblad, Opel en Generale Bank.)Aan de kant van de uitgaven gaat grosso modo een derde van het budget naar de artiesten, een derde naar de zaal en de diensten daarin, 10 % naar de produktie (licht, geluid en dat soort zaken), 3 % naar transport, 3 % naar verzekering, 3 % naar promotie (we hebben een heleboel barter deals met radio, tv, kranten...) en 11 % kruipt in kosten voor de realizatie van het VIP-gebeuren. ""Wij verdienen op elk koncert maar wat aan de laatste 10 % van de zetels. Als we 8 avonden doen die telkens maar voor 90 % uitverkocht zijn, houden we daaraan nul-komma-nul frank over. Daarom ook lassen we pas een bijkomend koncert in als we op basis van het telefonisch reservatiesysteem (dat ook toelaat opties te nemen) weten dat het uitverkocht zal geraken. Zo hebben we dit jaar twee avonden toegevoegd aan de oorspronkelijke reeks van zes in Antwerpen. "IN MERCHANDISINGvalt weinig te rapen. "We gaan dit jaar wel wat proberen met T-shirts, maar in België leeft niet die kultuur die er bijvoorbeeld in Amerika voor zorgt dat merchandising 15 % van de opbrengsten levert. Ginds is het niet ongewoon dat mensen bij een koncert en passant ook een leren vest van pakweg 15.000 frank kopen. "Van elke Night of the Proms-editie wordt een cd uitgebracht, "maar ook daar halen we weinig centen uit, " stelt Van Esbroeck. "Platenmaatschappij EVA commercializeert die cd's. De inkomsten vloeien naar de platenfirma, naar de distributeur, naar de artiesten (het zijn eigenlijk vrij dure kompilatietoestanden). Als intellektuele eigenaar van het produkt Night of the Proms staan wij als laatste in de rij om te zien wat er nog overblijft : kruimels, in de vorm van een grote stapel gratis cd's waarmee we onze medewerkers (deels) vergoeden. In die zin levert het ons wat besparing op, maar rijk worden we er niet van. " Op elke Proms-avond zijn er zo'n 650 medewerkers in het getouw : voor de parkingfaciliteiten, transport, ticketkontrole, de plaatsaanwijzing, security, VIP-gebeuren, backstage-organizatie... "Allemaal vrijwilligers, ze doen het voor een cd, een video, een sweater, én de grote fuif die we na afloop geven. "