VOLGENDE WEEK: Hugo Vandamme, Trends-schaduwminister van Wetenschappelijk Beleid, Technologische Innovatie, O&O en Onderwijs.
...

VOLGENDE WEEK: Hugo Vandamme, Trends-schaduwminister van Wetenschappelijk Beleid, Technologische Innovatie, O&O en Onderwijs. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Herman Daems. "Het deugdelijk bestuur van ondernemingen kon de voorbije week op veel aandacht rekenen. Het begon met een studie van een Amerikaans consultancybureau. In België is corporate governance barslecht en Amerika doet het goed, luidde de stelling. "Dit soort onzin is blijkbaar heel populair. Al enkele jaren zetel ik in raden van bestuur aan beide kanten van de oceaan. De resultaten van de studie kloppen niet met mijn ervaring. Amerikaanse bedrijven geven er nog steeds de voorkeur aan om de functie van CEO en die van voorzitter te combineren in één persoon. Een grotere aanfluiting van deugdelijk bestuur kan je je nauwelijks inbeelden. Niettemin doen de Amerikanen vrolijk verder. "Het grote risico in België is dat we op weg zijn om van goed bestuur een soort regeltjesdiscussie te maken. Voldoe je nu wel of niet aan regel X, Y of Z? Een goed voorbeeld was de rel over het mandaat van minister Marc Verwilghen bij BAT. Zelfs al wordt er geen regel overtreden, ministers nemen beter geen mandaat op."Daems. "In Frankrijk overtuigde - of moet ik zeggen dwong - de ambitieuze minister van Economie Nicolas Sarkozy de verzekeringsmaatschappijen om een groter deel van hun portefeuille te investeren in niet genoteerde ondernemingen. Die aanpak lijkt me zinvoller dan wanneer de overheid rechtstreeks zelf gaat investeren. Een gelijkaardig verhaal tref je in Londen, waar de AIM (Alternative Investment Market) een interessante beurs aan het worden is voor een bepaald type van kleine bedrijven. "Dit zijn beleidsvoorbeelden die goed moeten worden bestudeerd als we een ondernemingsvriendelijk klimaat willen uitbouwen. Blair en Sarkozy, links en rechts, geloven blijkbaar in dezelfde soort ideeën."Daems. "Het boek is bij eerste lezing shockerend. Maier laat geen spaander heel van de onderneming. Kort samengevat luidt de boodschap: aangezien ondernemingen niet deugen, moet je er maar van profiteren. Ik dacht eerst dat het een persiflage was. Maar ik vind dat het boek niet alleen ondernemingsleiders moet doen nadenken. In een groot deel van onze maatschappij is de motivatie om welvaart te creëren aan het verdwijnen. Ligt hier het echte gevaar van de vergrijzing? Velen beschouwen welvaart als een onuitputtelijke bron waaruit altijd inkomen zal borrelen. Hier situeert zich misschien wel het grootste verschil met China, en met Azië in het algemeen. De Chinese uitdaging ligt maar gedeeltelijk in de lage lonen die ze daar betalen. Ze komt vooral van de sterke motivatie die ginds heerst om succesvol te groeien. "Hebben wij nog wel zin om economische welvaart te creëren? Is dat de achtergrond van de discussies over DHL en Zaventem?"Daems. "In enkele interviews lieten toonaangevende ministers vallen dat een sterke economische groei op lange termijn de enige manier is om een gezonde begroting te hebben. Juist, maar dan moeten er in de begroting wel stimulansen worden ingebouwd om de economische groei te bevorderen. Kennis, ondernemerschap en onderwijs zijn zeker de belangrijkste groeifactoren. Maar zoals het boekje 'Bonjour Paresse' duidelijk maakt, moeten er ook in de begroting elementen zitten om werknemers, uitvinders, ondernemers en beleggers aan te moedigen om welvaart te creëren. "Als economische groei de sleutel is voor de begrotingen van de toekomst, dan moeten er voldoende groeibevorderende maatregelen in de begroting van vandaag zitten! Misschien hebben wij naast het Zilverfonds om de vergrijzing op te vangen ook een Goudfonds nodig om de toekomstige economische groei te stimuleren!"A.G."Misschien hebben wij naast het Zilverfonds om de vergrijzing op te vangen ook een Goudfonds nodig om de toekomstige economische groei te stimuleren!"