"Verkies kunstmatige intelligentie tot president", is de wat provocerende titel van een artikel in het technologietijdschrift Wired. Niet toevallig verscheen het artikel in een periode dat de Amerikaanse president Donald Trump zo omstreden is, dat het woord impeachment al enkele keren is gevallen. "Sommigen zien het als een echte vooruitgang", schrijft journalist Joshua Davis. "Mensen nemen beslissingen gebaseerd op hun ego, hun emoties en de behoefte aan zelfverheerlijking, niet met het oog op het algemeen belang."
...