W anneer mensen de naam Securex horen, denken ze vaak dat het om een beveiligingsfirma gaat. Als ze weten dat het een sociaal secretariaat is, komen ze niet verder dan een catalogisering als specialist in loonberekening. Terwijl een speler als Securex ook dienstverlening geeft aan zelfstandigen en particulieren. Toen Herman Vyverman een jaar geleden werd aangesteld als verantwoordelijke Public Affairs, kreeg hij de opdracht de naamsbekendheid van Securex te verhogen. "Een opdracht die geslaagd is," blikt Vyverman terug. "De persmededelingen zijn op een jaar ti...

W anneer mensen de naam Securex horen, denken ze vaak dat het om een beveiligingsfirma gaat. Als ze weten dat het een sociaal secretariaat is, komen ze niet verder dan een catalogisering als specialist in loonberekening. Terwijl een speler als Securex ook dienstverlening geeft aan zelfstandigen en particulieren. Toen Herman Vyverman een jaar geleden werd aangesteld als verantwoordelijke Public Affairs, kreeg hij de opdracht de naamsbekendheid van Securex te verhogen. "Een opdracht die geslaagd is," blikt Vyverman terug. "De persmededelingen zijn op een jaar tijd verdubbeld. Dat zegt niet alles, maar onze exposure in de media is in de loop van de voorbije maanden duidelijk toegenomen. Dankzij de databanken waarover we beschikken, kunnen we gemakkelijk bepaalde aspecten van het personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden in kaart brengen. Het interne draagvlak was dus aanwezig om mijn rol te vervullen en dat helpt wel." Recentelijk nog haalde Securex een paar keer het nieuws met analyses van het ziekteverzuim. Dergelijke white papers zijn interessant als benchmarkinstrument. Ze zijn zeer gegeerd bij bedrijven en dat leidt op termijn tot een toenadering met spelers als Securex. Vyverman heeft via die weg de contacten in Wallonië versterkt en ging ook een samenwerking met de Kamers van Koophandel aan, wat leidde tot een sponsorcontract. "Wel moet ik beklemtonen dat ik vanuit mijn positie als director Public Affairs geen pr-man of commercieel verantwoordelijke ben," aldus Vyverman. "Ik werk vooral op relaties en dat kan langzaam verlopen. Maar die relaties zijn belangrijk op een ogenblik dat er meer en meer spelers zijn die zich in hetzelfde marktsegment bewegen." Vyverman verwijst daarbij naar hr-dienstenbedrijven als Arinso of uitzendbedrijven type Randstad, die zich ook op het terrein van de loondiensten positioneren. Een evolutie waarvoor volgens Vyverman ook Securex waakzaam is: "In humanresourcesmanagement doen zich heel wat veranderingen voor. Werknemers denken meer en meer na over hun plaats op de arbeidsmarkt en zijn mobieler geworden. Bedrijven weten dat ze bijvoorbeeld carrièremanagement moeten organiseren en een aantal ICT-tools aanbieden zoals employee selfservice. Bovendien krijgt het personeelsbeleid meer en meer een internationaal karakter. Al die verschillende diensten maken dat bedrijven daarvoor een SPOC of single point of contact wensen. Het is mijn taak om na te gaan wat op dat vlak de wensen van onze klanten zijn en in welke richting onze dienstenverlening moet evolueren." Betekent dit dat organisaties als Securex zich de komende maanden of jaren ook op de overnamemarkt gaan begeven? "De acquisitie van een uitzendkantoor?," stelt Vyverman zelf de vraag. "Daarover spreek ik me niet uit, maar het is niet uitgesloten dat wij in de toekomst zo'n stap zetten." A.M.