Zonder grote verrassingen heeft de Europese Commissie de softwarefabrikant Microsoft veroordeeld wegens misbruik van zijn dominante positie. De boete zou 497 miljoen euro bedragen. Europees commissaris voor Concurrentiezaken Mario Monti zegt bovendien een precedent in handen te hebben dat het gedrag van die giganten moet regelen. "Maar ook die veroordeling verandert niets aan de grond van de zaak," zegt Luc Soete, professor Economie en een autoriteit op het vlak van ...

Zonder grote verrassingen heeft de Europese Commissie de softwarefabrikant Microsoft veroordeeld wegens misbruik van zijn dominante positie. De boete zou 497 miljoen euro bedragen. Europees commissaris voor Concurrentiezaken Mario Monti zegt bovendien een precedent in handen te hebben dat het gedrag van die giganten moet regelen. "Maar ook die veroordeling verandert niets aan de grond van de zaak," zegt Luc Soete, professor Economie en een autoriteit op het vlak van de informatie-economie. LUC SOETE (MERIT, UNIVERSITEIT MAASTRICHT). "De kern van de zaak is het gesloten karakter van het Windows-besturingssysteem, waarop enkel en alleen software van Windows te draaien valt. De enige remedie is Microsoft te verplichten om een open standaard te hanteren, zodat ook op een Windows-besturingssysteem software van de concurrentie kan worden geïnstalleerd. Maar ook de Europese Commissie durft Microsoft niet in het hart te raken." SOETE. "Ja, het is een groot voordeel dat iedereen dezelfde software gebruikt en dankzij dat netwerkeffect ontstaan er private monopolies. De toezichthouder moet er dan enkel op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van de dominante positie. Maar er is een alternatief: zorg ervoor dat er enkel voor het basisplatform een standaard bestaat, maar dan een open standaard, waarop elk bedrijf de eigen ontwikkelde software kan draaien. Linux is het bekendste voorbeeld van zo'n open standaard. Vergelijk het met het elektriciteitsnet, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn om er commerciële diensten op aan te bieden. Krijgt maar één speler toegang tot dat net, dan is dat bijzonder remmend voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Het gaat dus niet om een veldtocht tegen Microsoft; op het spel staat de vernieuwing en vooruitgang in de software-industrie." SOETE. "Ze hebben al indrukwekkend snel een stek op de markt veroverd. Heel wat grote bedrijven en instellingen gebruiken al Linux om hun servers te runnen. Een Linux-systeem is ook stabieler. Maar het marktaandeel van Linux & co. blijft nog zeer beperkt. De Europese Commissie moet vooral uitkijken dat Microsoft zijn standaard niet opdringt. Microsoft is immers in staat om via spotprijzen de markt te verzieken en de concurrenten het leven zuur te maken. Hoe moeten zij hun ontwikkelingskosten terugverdienen als Microsoft onder hun prijs gaat? Het is bekend dat grote instellingen die bijvoorbeeld Linux willen installeren, bezoek krijgen van een Microsoft-vertegenwoordiger die heel aantrekkelijke voorwaarden aanbiedt. Niettemin meen ik dat de toekomst toehoort aan de open standaard." D.K."Het gaat niet om een veldtocht tegen Microsoft. Op het spel staat de vernieuwing en vooruitgang in de software-industrie."