Punt zal worden uitgegeven door Vlaamse Media Groep. Melkebeek is algemeen directeur van Meta Media Groep ( MMG), dat logistieke en commerciële steun (transport, lay-out, abonnementenwerving, reclameregie) levert en de helft van de startinvestering op zich neemt. "Iedereen praat altijd maar over de kloof tussen de burger en de politiek," stelt Melkebeek vast, "maar er is ook een aanzienlijke kloof tussen de burger en de pers. Punt gaat uit van een aantal dingen die veel mensen niet of niet meer terugvinden in de pers: we gaan de feiten beoordelen op hun nieuwswaarde, ongeacht over wie of wat het gaat. Punt staat ook voor een complexloos Vlaams bewustzijn. Maar we zijn niet Vlaamser dan Le Soir Waals is."
...

Punt zal worden uitgegeven door Vlaamse Media Groep. Melkebeek is algemeen directeur van Meta Media Groep ( MMG), dat logistieke en commerciële steun (transport, lay-out, abonnementenwerving, reclameregie) levert en de helft van de startinvestering op zich neemt. "Iedereen praat altijd maar over de kloof tussen de burger en de politiek," stelt Melkebeek vast, "maar er is ook een aanzienlijke kloof tussen de burger en de pers. Punt gaat uit van een aantal dingen die veel mensen niet of niet meer terugvinden in de pers: we gaan de feiten beoordelen op hun nieuwswaarde, ongeacht over wie of wat het gaat. Punt staat ook voor een complexloos Vlaams bewustzijn. Maar we zijn niet Vlaamser dan Le Soir Waals is." Toch kreeg Punt al bij voorbaat de wind van voren toen er een advertentie voor het nieuw blad verscheen in het ledenblad van het Vlaams Blok. "Natuurlijk vinden wij een stuk van onze doelgroep bij de leden van het Vlaams Blok, maar voor alle duidelijkheid: wij worden de spreekbuis van geen enkele partij," benadrukt Melkebeek. "Die advertentie is verschenen in alle ledenbladen, met uitzondering van Agalev omdat die geen advertenties aanvaarden. Het is gewoon door een ongelukkig toeval dat onze advertentie eerst is verschenen in het ledenblad van het Vlaams Blok." Nu al 500 abonnementenMet tien vaste redacteurs en een lange lijst freelancers mag Punt gerust een ambitieus project worden genoemd. Het magazine, dat de ondertitel 'Weekblad voor feiten, duiding en debat' draagt, krijgt een startoplage van 50.000 exemplaren en Punt mikt op 20.000 tot 25.000 verkochte exemplaren. Volgens het financiële plan draait Punt met een constante oplage van 50.000 exemplaren break-even bij 30.000 verkochte exemplaren. "En dat is niet eens zo hoog gemikt," zegt Melkebeek. "Als er in heel Vlaanderen geen 30.000 mensen zijn die een dergelijk project appreciëren, is het erg gesteld."De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Nog voor de lancering heeft het magazine 500 betaalde abonnementen. De samenstelling van de redactie wordt nog angstvallig geheimgehouden, maar in doorgaans goed ingelichte kringen rond de redactie vallen geregeld namen als Boudewijn Bouckaert, decaan van de rechtsfaculteit aan de Universiteit Gent, Freddy de Schutter, gewezen literatuurrecensent van De Standaard der Letteren, en Eric Suy, professor aan de KU Leuven en gewezen adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ook Rudi De Ceuster, gewezen directeur van Belga, en cartoonist Ian zouden hun medewerking verlenen. De redactionele leiding van Punt is in handen van Peter de Roover, een van de voormannen van de Vlaamse beweging. De Roover is licentiaat in de toegepaste wetenschappen en was een tijdlang lid van Volksunie. In 1989 trok hij de deur achter zich dicht uit onvrede met de verruimingsoperatie van de partij en blies hij de Vlaamse Volksbeweging ( VVB) nieuw leven in. De Roover was ook voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, een functie hij nu om deontologische redenen heeft afgestaan. De Argenta-connectieDe Vlaamse Media Groep - toevallig ook de vroegere naam van Meta Media Groep - kreeg een maatschappelijk kapitaal van 1,24 miljoen euro mee. Meta Media Groep neemt daarvan de helft van de startinvestering op zich. De andere helft wordt ingebracht door Investar, de holding van de familie Van Rompuy die ook de spaarbank Argenta overkoepelt. Investar is geen onbekende in de mediawereld: de holding participeert onder meer in Koopjeskrant/J'Annonce en in de lifestylezender Vitaya. Er zijn in het verleden al contacten geweest tussen de twee partners: Autokrant, een van de uitgaven van Koopjeskrant/J'Annonce, werd vroeger nog gelay-out door Meta Media Groep. Dankzij de participatie in de Vlaamse Media Groep kan Meta Media Groep zijn logistieke platform verder verstevigen. De uitgeverij zal onder meer twee extra lay-outers en een extra chauffeur aannemen. Mogelijk komen er later ook een administratief bediende en een boekhouder bij.Die groei is tekenend voor het bedrijf. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van ongeveer 5 miljoen euro, maar met een nulwinst die vooral is toe te schrijven aan lancerings- en overnamekosten. Er zijn 41 mensen in dienst, waarvan twee halftijds.Nochtans was de uitgeverij van oorsprong omzeggens een hobbyproject. Meta Media werd in 1991 opgericht omdat er in België geen goed magazine over motoren en motorsport bestond. Melkebeek vulde het gat in de markt op met Motoren & Toerisme. Om niet alle eieren in één mand te leggen, volgde de uitgeverij al vrij snel met het automagazine Autoscoop en Motorweek, een tijdschrift dat zich richt naar de iets jongere motorrijders en veel aandacht besteedt aan sportmotoren en circuitrijden. Omdat de concurrentie in de sector van de auto- en motormagazines intussen moordend is geworden, schakelde Motorweek vorig jaar over op een tweewekelijks ritme, terwijl Autoscoop helemaal werd opgedoekt. In 1999 ging Meta Media van start met Modelspoormagazine. Met 8000 exemplaren mag Modelspoormagazine een klein succes worden genoemd. "8000 exemplaren Nederlands- en Franstalig samen natuurlijk," benadrukt Melkebeek, "want als er in ons land nog iets echt Belgisch is, zijn het de spoorwegen." Mannen weten waaromMet Maxim trad Meta Media eind 2000 voor het eerst buiten de niches waarin de uitgeverij opgroeide. Waarom Meta Media zich lanceerde in het segment van de mannenbladen, is natuurlijk niet ver te zoeken: een mannelijk georiënteerd lifestylemagazine ligt volledig in het verlengde van de motor- en autobladen. Midden 2000 raakte bekend dat de Nederlandse licentiehouder Maxi Magazines een Belgische partner zocht om een Vlaamse versie van Maxim op de markt te brengen. Toen de onderhandelingen met Cascade, de uitgever van onder meer Eos en Zondagsblad, afsprongen, stapte Meta Media het plaatje binnen. Iets meer dan een jaar later maakt Melkebeek tevreden de balans op: "Normaal hanteren wij de gouden regel dat een publicatie al na een jaar break-even moet draaien, maar omdat Maxim ons eerste publiekstijdschrift was, zijn we daar voor een keer van afgestapt," legt de algemeen directeur uit. "Maxim heeft in het opstartjaar verlies geleden, maar het magazine is constant gegroeid. Dit jaar zal het blad zeker break-even of misschien zelfs winstgevend zijn." In september 2001 startte de uitgeverij het failliete weekblad Het Vrije Waasland mee op, waarin het voor 50% participeert. Hoewel die herlancering een valse start bleek, is Melkebeek niet helemaal ontevreden: "We hebben moeten vaststellen dat zowel de lezersmarkt als de adverteerdersmarkt was ingenomen door De Zondag en daarom hebben we besloten Het Vrije Waasland om te vormen tot een gratis huis-aan-huisblad. Wij zijn nu in de streek het huis-aan-huisblad met de sterkste redactionele inhoud en de hoogste verspreiding. Ten laatste over drie maanden zal de weekkrant winstgevend zijn." Hoe een relatief kleine uitgeverij dergelijke investeringen kan dragen? Door er een gezonde financiële stuctuur op na te houden. Zo heeft Meta Media Groep geen uitstaande straight loans. "Ik had nooit gedacht dat we tot deze proporties zouden uitgroeien," voegt Melkebeek er bescheiden aan toe. "Eigenlijk ben ik helemaal geen bedrijfsleider. Ik moet dat doen, maar ik ben absoluut niet transfereerbaar naar pakweg de vleesindustrie." Hans SterkendriesPunt zou break-even draaien bij 30.000 verkochte exemplaren. "En dat is niet eens zo hoog gemikt."