(*) De deelnamers aan het debat waren: Carine De Bruycker (Devimo Group), Gilbert Ekierman (Agridec), Pierre Iserbyt en Michel Riaskof (Foruminvest), Boris van Haare Heijmeijer (C&W H&B), Eric Boulanger (Quiral Belgium), Philippe Simons (AS Watson), Alexandre Van Haver (Banimmo Real Estate), Peter Wilhelm (Wilhelm & Co), Christophe Poisot (SCCB), Dominiek Willemse (JBC), Carl Mestdagh (Groupe Champion), Gilles Mahieu (Bergen), Guy Larcier, Henri Bosseler en Francine Pouleau (Aarlen), Jean-Luc Calonger en Pierre Francis (AMCV).
...

(*) De deelnamers aan het debat waren: Carine De Bruycker (Devimo Group), Gilbert Ekierman (Agridec), Pierre Iserbyt en Michel Riaskof (Foruminvest), Boris van Haare Heijmeijer (C&W H&B), Eric Boulanger (Quiral Belgium), Philippe Simons (AS Watson), Alexandre Van Haver (Banimmo Real Estate), Peter Wilhelm (Wilhelm & Co), Christophe Poisot (SCCB), Dominiek Willemse (JBC), Carl Mestdagh (Groupe Champion), Gilles Mahieu (Bergen), Guy Larcier, Henri Bosseler en Francine Pouleau (Aarlen), Jean-Luc Calonger en Pierre Francis (AMCV).H et was de ideale gelegenheid. Wanneer promotors, investeerders, vastgoedadviseurs en politieke prominenten zich allemaal tegelijk op dezelfde plek bevinden, kan dat niet anders dan een interessante uitwisseling van ideeën opleveren. ImmoTrends en het Cema ( Centrum Management) organiseerden samen een ontbijtdebat de Mapic-beurs in Cannes. Op die manier konden diverse deelnemers(*) hun mening ventileren over een algemeen thema: "Is het nog mogelijk om nieuwe shoppingcenters in België te ontwikkelen?" Een korte rondvraag zette meteen de toon: "Ook al weet België zich qua winkeloppervlakte behoorlijk te weren in vergelijking met andere Europese landen, toch is het aanbod niet aangepast aan de maatstaven van de 21ste eeuw." Dat is veeleer een kwalitatief dan een kwantitatief probleem. Hoe verklaar je bijvoorbeeld dat Brussel, als hoofdstad van Europa, niet over een luxueus centrum van formaat met internationale faam beschikt? In de loop der tijden zijn de stadscentra flauwe afkooksels van shoppingcenters geworden en daarbij zijn ze ook nog eens slecht bereikbaar. Hoe wil je dan dat ze klanten aantrekken? Omdat zij zo vol waren van hun eigen verworvenheden, zijn de steden op hun lauweren gaan rusten. En toen ze uiteindelijk wakker schrokken, zagen ze dat de winkelcentra zich buiten hun poorten hadden gevestigd en daarbij de situatie perfect hadden uitgebuit: goede toegangsfaciliteiten, een uitgekiende mix van winkels, een aangename omgeving en heel wat extra animatie. In een handomdraai hadden de winkelcentra opnieuw een stukje leven buiten de stadsmuren gecreëerd. Ietsje verderop drongen de winkels in de stadsrand hun concept aan de run shoppers op. Diep beledigd besloten de steden dan maar plannen te smeden om de boel nieuw leven in te blazen. Waar staan we vandaag? We moeten toegeven dat deze tegenstelling tussen stadscentra, shoppingcenters en stadsrand echt niet meer kan. Een shoppingcenter kan niet optimaal draaien zonder een sterke stad aan zijn zijde. En de stadsrand begint ook te lijden onder een structuur die moeizaam evolueert. "Het stand alone-tijdperk is voorbij," vertelt Dominiek Willemse, gedelegeerd bestuurder van JBC. Klanten naar de stad lokken, hoe doe je dat? Je geeft de consument gewoon wat hij verlangt. De omgeving (hoe esthetisch of bereikbaar is een bepaalde plek?), de beschikbare diensten (administratieve diensten, sport- en culturele voorzieningen, scholen...) en de veiligheid spelen hier een rol. Het kwalitatieve aspect van de stad blijft de sleuteloplossing: moedig het winkelwandelen aan en creëer diversiteit. "Het blijkt van primordiaal belang te zijn dat er winkelketens en zelfstandigen naast elkaar te vinden zijn," zegt Eric Boulanger van Quiral Belgium. "De opvatting dat deze twee segmenten concurrenten van elkaar zijn, is achterhaald en niet langer van toepassing op de huidige commerciële situatie. Zelfstandigen staan in voor een onschatbare commerciële diversiteit. Er moest dus voor iedereen een plaats zijn." De oplossing bestaat in een overleg met alle partners. En zowel de heroplevingsprogramma's van de stadscentra als de ontwikkeling van shoppingcenters of winkels in de stadsrand moeten in een algemene visie worden gegoten. Het zou ideaal zijn als er een groot partnerschap zou ontstaan, waaraan ook de distributiesector deelneemt, om zo tot oplossingen te komen die voor iedereen bevredigend zijn. Véronique Pirson"Het blijkt van primordiaal belang te zijn dat er winkelketens en zelfstandigen naast elkaar te vinden zijn."