De haven van Gent is een puzzel. Rond de bestaande maritieme infrastructuur vestigden zich in de loop van de voorbije decennia tientallen bedrijven. De meeste havenbedrijven kampen nu met ruimtegebrek en vele liggen verspreid over meerdere percelen. Dat levert logistieke problemen op of beperkt de groeimogelijkheden. De vraag naar bedrijfsterreinen in het havengebied blijft dus hoog. Rond het Kluizendok komen er in een eerste fase 145 hectare bedrijfsterrein bij, later nog eens 70 hectare.
...

De haven van Gent is een puzzel. Rond de bestaande maritieme infrastructuur vestigden zich in de loop van de voorbije decennia tientallen bedrijven. De meeste havenbedrijven kampen nu met ruimtegebrek en vele liggen verspreid over meerdere percelen. Dat levert logistieke problemen op of beperkt de groeimogelijkheden. De vraag naar bedrijfsterreinen in het havengebied blijft dus hoog. Rond het Kluizendok komen er in een eerste fase 145 hectare bedrijfsterrein bij, later nog eens 70 hectare. "Op het eind van het jaar moet de eerste 1200 meter kaaimuur van het nieuwe Kluizendok klaar zijn. Dat geeft ons voor het eerst in jaren de kans de haven van Gent uit te breiden," zegt Daniël Termont, schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen van de Stad Gent. "De voorbije jaren hebben wij ons moeten beperken tot inbreiding, het renoveren van oude kaaimuren en het zo optimaal mogelijk benutten van de bestaande havenconcessies." Het Havenbedrijf van de Stad Gent maakt van deze opportuniteit gebruik om met het bedrijfsleven over herlokalisatie te praten. Daarbij zijn Volvo en Honda de eerste gesprekspartners. "Wij beginnen met de grootste stukken van de puzzel. Daarbij zouden wij graag zien dat Honda zijn Car Logistics Division overbrengt naar het Kluizendok," gaat Termont verder. "Honda heeft hier wel oren naar. Maar zij wachten op de resultaten van een KPMG-studie over de voor- en nadelen van een verhuis. Die zullen in de loop van de maand mei beschikbaar zijn. Als Honda verhuist, komen er tientallen hectaren vrij, zit ook buurman Volvo wat ruimer én kunnen wij het Mercatordok betrekken in het herschikken van de concessiegronden. Mogelijk komt er dan ook ruimte vrij aan het Sifferdok, waar Volvo nu kaaiterreinen gebruikt voor niet-maritieme activiteiten." Een verhuis brengt heel wat kosten met zich. "Wij zullen op de één of andere manier aan het bedrijfsleven tegemoet moeten komen. Een rechtstreekse betaling is uitgesloten, dat zou concurrentievervalsing betekenen. Maar dat moet allemaal nog bekeken worden," stelt Termont. "Eind mei zou er bij Honda een beslissing kunnen vallen, dan moeten er bij Volvo knopen doorgehakt worden, vervolgens worden andere bedrijven uit het havengebied in de puzzel betrokken. Ik denk bijvoorbeeld aan Stukwerkers, dat nu over een tiental locaties verspreid zit. Met wat geluk hebben wij in de loop van de zomer de grote lijnen van dit herlokalisatieplan op papier en kunnen wij naar het jaareinde toe al met details naar buiten komen." In ieder geval zal de uitvoering van de verhuisplannen nog jaren in beslag nemen. "Van mij moet u nu dus geen timing verwachten," besluit Daniël Termont. "Wat ik echter heel belangrijk vind, is dat de goede wil van de betrokken bedrijven buiten kijf staat."