AAN DE ROOSEVELTLAAN.
...

AAN DE ROOSEVELTLAAN.Lange verhalen hoeven niet, de anekdote zegt het al. De banque d'affaires van CBC is gevestigd aan de Franklin Rooseveltlaan in het hoekhuis van Ascot, de verdwenen Brusselse zaak voor Haute Couture. Op de draaitrap naar het kantoor van René Van den Berghe, directeur du département banque d'affaires, defileerden vroeger de modellen. Bankieren op maat bij fusies & overnames, financiële montages en vermogensstructurering is de kentrek van een zakenbank.De Franklin Rooseveltlaan leidt in de richting van de cliënteel: 50% van de deposito's en een vergelijkbaar percentage van de omzet van het zakenbankieren haalt CBC uit de rijke zijde van Brussel en Waals-Brabant.Door de fusie van Crédit Général, Cera en ABB won René Van den Berghe 150 contactpunten met de Waalse cliënteel. Ook openen des centres de banque privée in Brussel, Namen, Luik, Charleroi, Bergen, Doornik en Waals-Brabant, ressorterend onder de zakenbankafdeling: "We willen werken voor vermogens van minimum 20 miljoen frank en bieden de klanten een optimaal onthaal met koffie, persoonlijke service en de financiële schermen van Bloomberg." De Franstalige clientèle aisée, de basis van CBC, wordt veeleisender voor haar vermogensbeheer: "België is op korte tijd een uitzonderlijk gunstig land geworden voor vermogenden. Die boodschap moeten we uitdragen want de regering doet hier haar werk niet." Voor 1999 rekent René Van den Berghe op 1400 klanten en een bediend vermogen van 33 miljard frank, een verdubbeling door externe groei en het fusie-effect: "Vergeet de karikatuur van Wallonië in de Vlaamse en de internationale kranten, er zijn Waalse subregio's die in niets onderdoen voor de rijkste plekken van Vlaanderen."René Van den Berghe maakte als expert van Crédit Général vijf jaar deel uit van de fusies & overnames-cel van Kredietbank, alvorens als eerste zakenbankier terug te keren naar de thuisbasis: "Fusies en overnames letten niet op grenzen. Dus was het logisch dat Crédit Général en Kredietbank hun deskundigheid samenbrachten." Sedert 1995 leidt René Van den Berghe het departement zakenbank van Crédit Général, nu CBC: "CBC is een algemene bank met een sterke markt bij de ondernemingen en mijn cel ondersteunt deze eerste roeping. De samenwerking met de grote zakenbank van de groep, KBC Securities, is pragmatisch." De fusie leidde tot een bredere productenwaaier van de CBC-zakenbank met een participatie-activiteit en een vastgoedbedrijvigheid. CBC stond IBA, EVS en Systemat bij toen ze voor de eerste maal op het koersenbord verschenen: "KBC Securities is een Easdaq-speler en dat vergemakkelijkt de zoektocht naar klanten. Wij willen geen KBC Securities Bis worden. Onze activiteit is vandaag even intens als die van de grote Brusselse banken in Wallonië, een viertal operaties per jaar." In mei 1998 was CBC raadgever van Sofiplas, Brussels producent van PVC-ramen, bij haar verkoop aan Lapeyre van Saint-Gobain.CBC-zakenbank neemt sedert kort ook tijdelijke participaties in ondernemingen en spiegelt zich hier aan de traditionele activiteit van Investco in Vlaanderen. Frans Crols