Sinds deze zomer is de Belgische handelsbalans onder nul...

Sinds deze zomer is de Belgische handelsbalans onder nul gedoken. In augustus voerde België voor 4,4 miljard meer in dan het uitvoerde. De forse verslechtering van de handelsbalans is vooral te wijten aan de hogere invoerprijzen van energie en de lagere export van coronavaccins.