Om het verkeer over de skreve - die al lang geen grens meer is - vlotter te laten verlopen, dienden nog enkele vakken te worden aangelegd. Dat is intussen gebeurd, zij het met enige vertraging. Van de afwerking van de N58 - de naam Pecq-Armentières klinkt bekender in de oren - was al sprake toen Komen in 1963 van een West-Vlaamse gemeente werd omgebouwd tot een Henegouwse faciliteitengemeente. De N58 zou de Komense enclave verbinden met de H...

Om het verkeer over de skreve - die al lang geen grens meer is - vlotter te laten verlopen, dienden nog enkele vakken te worden aangelegd. Dat is intussen gebeurd, zij het met enige vertraging. Van de afwerking van de N58 - de naam Pecq-Armentières klinkt bekender in de oren - was al sprake toen Komen in 1963 van een West-Vlaamse gemeente werd omgebouwd tot een Henegouwse faciliteitengemeente. De N58 zou de Komense enclave verbinden met de Henegouwse moederprovincie. Het dossier kwam al snel in woelig communautair water terecht en raakte op een gegeven moment zelfs gekoppeld aan de oprichting van een Nederlandstalige faciliteitenschool in Komen. Vlaanderen dreigde Pecq-Armentières uit het gewestplan te lichten, waarop het Waals Gewest weigerde het stuk van de A17 Brugge-Doornik tussen de gewestgrens en Dottenijs aan te leggen... Nu is er dan toch een akkoord uit de bus gekomen: minister van Openbare Werken Eddy Baldewijns (SP) en zijn Waalse evenknie Michel Lebrun (PSC) zullen morgen, 12 juni, samen lintjes knippen. Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Kortrijk, Oostende, Roeselare en Tielt: "Dit communautair geladen dossier is geïnspireerd door een gezamenlijk en grensoverschrijdend initiatief van Euro 6, een Europees Economisch Samenwerkingsverband tussen de Kamers van Kortrijk, Ieper, Moeskroen, Doornik, Rijsel en Armentières." Gezamenlijk lobbywerk, in gang gezet in 1994, heeft er dus toe geleid dat de beleidvoerders deze broodnodige ontsluitingen vanuit een Europees perspectief gingen bekijken. "Want het ging hier niet eens om een louter provinciaal of Belgisch geschil. Wie vanuit het noorden naar Frankrijk wil, moet door de trechter van Rijsel. Deze verbindingswegen vormen nu een noordelijke ring rond de Frans-Vlaamse metropool," meent Jo Libeer. "Maar wij moeten nog niet denken dat het werk helemaal achter de rug is. Integendeel: wij zijn halfweg. Als wij niet willen dat deze regio - met inbegrip van het zuiden van West-Vlaanderen - volledig dichtslibt, moet nu ook het zuidelijke deel van de Rijselse ring gerealiseerd worden. En opnieuw zullen wij samen front vormen. De Fransen hebben ons geholpen, nu zorgen wij vanuit Euro 6 voor een duwtje in de Franse rug. In ieder geval staat deze verbinding sedert de onlangs gehouden regionale verkiezingen opnieuw op de politieke agenda." De N58 krijgt echter slechts één rijstrook per richting, terwijl de kruisingen met andere wegen via bovengrondse rotondes verlopen. "Maar hoeveel rijstroken wij hebben, is voorlopig minder belangrijk," besluit Jo Libeer.