Met "meteobank" op Internet en BRTN
...

Met "meteobank" op Internet en BRTNHet Drongense studiebureau Haecon ( Harbour and Engineering Consultancy) 25 jaar terug opgericht bij de uitbouw van de Zeebrugse haven zou plannen koesteren om een uitgebreide databank aan meteogegevens (gedeeltelijk tegen betaling) op het Internet ter beschikking te stellen, zo vernemen we uit goede bron. Daarnaast lopen verkennende gesprekken voor een samenwerking met Infogate, de interactieve teletekst van de BRTN. Bij Haecon zelf wenst men de informatie te bevestigen noch te ontkennen. Wel geeft Dierik Vermeir, hoofd van de afdeling informatietechnologie, toe dat Haecon in opdracht van de dienst Waterwegen en Kust van het Vlaamse gewest een geautomatiseerd meetsysteem heeft ontwikkeld voor de voorspelling van weerparameters zoals golfhoogte, zeestromingen, getijden, windsnelheid, temperatuur, luchtdruk en zichtbaarheid. Het meetsysteem is indertijd op kleine schaal in gebruik genomen voor de bouw- en graafwerken van de Zeebrugse haven. Daarna, vanaf begin de jaren '90, werd het uitgebreid tot een weervoorspellingsmodel voor toepassing over de hele Belgische, 60 kilometer lange, kustzone. "We leveren waardevolle informatie aan het loodswezen dat de schepen langs vaargeulen tussen de zandbanken naar de Zeebrugse haven en de monding van de Westerschelde (voor de Antwerpse haven nvdr) moet begeleiden," aldus Vermeir. De uitbouw van het systeem, waarvoor 4 meteorologen in Zeebrugge werkzaam zijn, kostte handenvol geld : 80 à 90 miljoen frank. Daarin is de kostprijs van 6 meetpalen voor de Belgische kust pakweg 60 à 70 miljoen frank niet meegerekend. Volgens Vermeir was dit economisch verantwoord.Zegt hij : "Bij laagtij kan een loods beslissen om tóch de haven binnen te varen, omdat hij via onze voorspellingen weet dat er harde wind op komst is. Hierdoor komt het waterpeil veel hoger te liggen dan een getijdentabel aangeeft. Zo verhogen we de bereikbaarheid van onze zeehavens en vermindert ook de dagelijkse noodzaak tot baggeren." De kosten voor één dag baggeren voor onze kust kunnen gemakkelijk meer dan 1 miljoen frank bedragen.Een volgende logische stap van Haecon en het Vlaamse gewest kan nu de commercialisering van die weerinformatie zijn (zie ook Omslag, blz. 46). Het model is in staat om 72 uren op voorhand erg gedetailleerde voorspellingen tot op 5 kilometer nauwkeurig te doen over het weer aan onze kust. Dit is stukken preciezer dan b.v. het veel gebruikte Britse computermodel Reading, dat tot op 120 kilometer nauwkeurig voorspelt. Voor de teletekstpagina's van de BRTN zou die informatie een waardevolle publiekstrekker kunnen worden én een handige marktzet. Immers, ook het concurrerende VTM-Text ging bij derden te rade voor specifieke weervoorspellingen meerbepaald het Nederlandse weerbedrijf Meteo Consult. Enkele weken terug rezen meningsverschillen tussen de BRTN en het KMI ( Koninklijk Meteorologisch Instituut), precies over het plaatsen van weerinformatie op de teletekstpagina's. Of en in welke mate het KMI toestemming moet geven opdat Haecon en het Vlaamse gewest de "data" beschikbaar kunnen stellen op Infogate, is nog onduidelijk.