Verbrandingsovens zijn niet alleen performant, ze zorgen ook voor de meest milieuveilige verwerking van afval. "Dat blijkt opnieuw uit de jongste studie van het European Environmental Bureau," zegt Peter Van Acker, hoofdingenieur-directeur bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam): "Bovendien kunnen we door om te schakelen naar energie uit biomassa of org...

Verbrandingsovens zijn niet alleen performant, ze zorgen ook voor de meest milieuveilige verwerking van afval. "Dat blijkt opnieuw uit de jongste studie van het European Environmental Bureau," zegt Peter Van Acker, hoofdingenieur-directeur bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam): "Bovendien kunnen we door om te schakelen naar energie uit biomassa of organische stoffen niet alleen de milieuproblemen oplossen, maar ook op een goedkope manier warmte of elektriciteit produceren." Met het oog op het rationeel gebruik van hernieuwbare energiebronnen bereidt Ovam een uitvoeringsplan Hoogcalorisch Afval voor. Begin volgend jaar gaat daarover een openbaar onderzoek van start. Van Acker: "Na een selectieve inzameling herwinnen de scheidings- en vergistingsinstallaties het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval tot verschillende grondstoffen en een hoogcalorische brandstof, die olie en gas als energiebron kunnen vervangen. Uiteindelijk zou hoogcalorisch afval kunnen instaan voor 21% van de elektriciteitsbehoeften van gezinnen. Een percentage dat niet te versmaden is." Maar is het verbranden van vuilnis dan geen grote milieuvervuiler? Van Acker: "Dankzij de strenge emissienormen blijft de uitstoot tot een minimum beperkt. Bovendien wordt momenteel nog altijd 60% van het hoogcalorisch afval gestort, en bij dat proces komen schadelijke stoffen zoals methaan en ammoniak vrij." Begin dit jaar voerde de Vlaamse regering al de groene stroomcertificaten in, een systeem dat de productie van hernieuwbare energie moet promoten. Tegen 2010 moeten de elektriciteitsleveranciers minstens de drempel van 5% halen. Biomassa en organische materialen kunnen die doelstelling volledig invullen. Van Acker: "Biomassa kan een nieuwe energiebron worden voor het Vlaamse bedrijfsleven. Als grondstof kan biomassa zelfs aardolie vervangen. Zo zal Ovam op termijn van afvalmaatschappij transformeren in een organisatie voor voorraadbeheer. In de 21ste eeuw wordt afval uit, en biomassa in." E.P. [{ssquf}]Op dinsdag 26 november organiseert de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito) te Mol een studiedag over elektriciteit en warmte uit organisch materiaal en biomassa.Info: www.vito.be