Naast zijn al behoorlijk drukke bestaan als topman van zijn verzekeringsbedrijf PNP, nam Guy Piette een jaar geleden ook de handschoen op in het grensoverschrijdende debat. Als voorzitter van Euro 3 wil hij de samenwerking tussen het West-Vlaamse, het Noord-Franse en het Henegouwse bedrijfsleven bevorderen.
...

Naast zijn al behoorlijk drukke bestaan als topman van zijn verzekeringsbedrijf PNP, nam Guy Piette een jaar geleden ook de handschoen op in het grensoverschrijdende debat. Als voorzitter van Euro 3 wil hij de samenwerking tussen het West-Vlaamse, het Noord-Franse en het Henegouwse bedrijfsleven bevorderen. GUY PIETTE. "We hebben een vliegende start genomen, en zijn van plan op dat elan verder te gaan. We zetten bijvoorbeeld fors in op een betere mobiliteit tussen Frankrijk en België. Er is niet alleen behoefte aan meer en betere treinverbindingen tussen Rijsel en Kortrijk, maar ook de controles aan de grensovergang Rekkem-Ferrain op de E17, die dagelijks voor ellenlange files zorgen en al geleid hebben tot zware ongevallen, moeten dringend efficiënter worden aangepakt. We werken ook aan meer synergie tussen de luchthavens van Lille-Lesquin en Kortrijk-Wevelgem. We starten ook andere acties op, zoals Franse studenten stage laten lopen in West-Vlaamse topbedrijven en Waalse arbeidskrachten naar West-Vlaanderen brengen." PIETTE. "De tijd dat ieder op een eilandje zat en zijn eigen ding deed, ligt helemaal achter ons. Niet alleen de bedrijven, maar ook de Kamers van Koophandel oriënteren zich internationaal. Daardoor kunnen wij ons netwerk uitbreiden en komen we in contact met relevante beleidsmakers en vernieuwende ondernemers." PIETTE. "De grensoverschrijdende handel biedt ons enorme kansen. Frankrijk is het meest nabije buitenland voor de West-Vlaamse bedrijven, op slechts een twintigtal kilometer van Kortrijk. Dat zorgt voor een enorme potentiële afzetmarkt. Wij werken ook uitstekend samen met de Chambre de Commerce de Grand Lille, de Chambre de Commerce Franco-Belge (CCFB) en andere partners. Zo houden we de vinger aan de pols inzake politieke verschuivingen, sociale wetgeving, juridische kwesties enzovoort. Hierdoor kunnen we onze leden perfect informeren." PIETTE. "Voka West-Vlaanderen deinst er niet voor terug taal- of landsgrenzen over te steken. We werken nauw samen met de Kamer van Koophandel van Picardisch Wallonië en hebben ook goede contacten met de bedrijven in Wallonië. Ook Wallonië is een heel nabije afzetmarkt voor de West-Vlaamse ondernemingen. We stimuleren de bedrijven om ook daar actief te zijn. "Wallonië kan ook kansen aanreiken voor onze bedrijven. Zo zit West-Vlaanderen met een structurele personeelskrapte, terwijl de werkloosheid in Henegouwen tot de hoogste van België behoort. We hebben al verschillende initiatieven gelanceerd om die mensen naar hier te halen, maar we stellen vast dat de Vlaamse regering weliswaar aankondigt dat ze wil inzetten op interregionale arbeidsmobiliteit, maar dat er nog allerlei hinderpalen zijn." PIETTE. "Verschillende Waalse scholen bezoeken geregeld bedrijven met de kinderen. Zo ontdekken ze welke innovatieve en bloeiende ondernemingen er bestaan in hun streek. Het bevordert ook de band tussen de onderwijs- en de bedrijfswereld. Wij willen de Vlaamse scholen aanmoedigen dat voorbeeld te volgen. KC" De tijd dat ieder op een eilandje zat en zijn eigen ding deed, ligt helemaal achter ons"