De Vlaamse federatie van beleggingsclubs en beleggers (VFB) bestaat 30 jaar. Hoewel het aantal clubs afneemt, steeg het aantal leden tot 7000. Precies één jaar geleden kwam Guido Van Herrewegen aan het roer van de vereniging te staan. Vernieuwing en professionalisering zijn de kernwaarden van zijn beleid.
...

De Vlaamse federatie van beleggingsclubs en beleggers (VFB) bestaat 30 jaar. Hoewel het aantal clubs afneemt, steeg het aantal leden tot 7000. Precies één jaar geleden kwam Guido Van Herrewegen aan het roer van de vereniging te staan. Vernieuwing en professionalisering zijn de kernwaarden van zijn beleid. GUIDO VAN HERREWEGEN. "Wat me vooral opviel, is de bewustwording bij de mensen dat ze zelf voor hun pensioen moeten zorgen. Op termijn zou dat wel eens tot een opstand van de jongeren kunnen leiden, want zij moeten opdraaien voor de ouderen en daarnaast moeten ze ook voor hun eigen oude dag zorgen. "Daarnaast heb ik de indruk dat de banken nog altijd hun lesje niet hebben geleerd. Ze blijven heel gesofisticeerde producten promoten die geen spek voor de bek van de modale belegger zijn. Ze zouden beter inzetten op moreel hoogstaande adviezen. Het verschil tussen beleggen en beliegen is slechts één letter." VAN HERREWEGEN. "We zijn geëvolueerd van een groepje gemotiveerde vrijwilligers naar een professioneel gerunde organisatie. Met de jaren is ook de insteek wat veranderd: aanvankelijk lag de klemtoon vooral op informatie, nu gaat steeds meer aandacht naar educatie. In de VFB Academie kunnen geïnteresseerde beleggers de kneepjes van het vak leren tijdens een opleiding die bestaat uit 22 avondsessies. We blijven ook investeren in de andere activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks twee grote en een drietal kleinere congressen en in de zeven regionale trefpunten kunnen de leden van gedachten wisselen en voordrachten bijwonen. De jongste jaren hebben we hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de website. Daar vind je onder andere analyses van derde partijen die anders voor particuliere beleggers niet toegankelijk zijn. Vanaf volgende maand verschijnt ons vernieuwde tijdschrift maandelijks in plaats van tweemaandelijks. Op die manier kunnen we nog korter op de bal spelen." VAN HERREWEGEN. "Jongeren zijn nog bezig met het grootbrengen van de kinderen en met de afbetaling van hun eigen woning. Toch hoeven ze niet tot hun 50ste te wachten om te beleggen. Ze kunnen nu al beginnen met kleine sommen. Het kapitalisatie-effect bij een klein bedrag mag niet onderschat worden. We proberen die boodschap over te brengen, maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Zolang er leerkrachten regent economie zijn die tijdens hun opleiding te horen krijgen dat de beurs een casino is, blijven we natuurlijk bezig. Ook een film als Wall Street. Money never sleeps doet ons geen goed. Mensen die de beurs niet echt kennen, houden na het zien van de film ongetwijfeld hun handen van aandelen af." DVT"Het verschil tussen beleggen en beliegen is slechts één letter"