Afgelopen week raakte bekend dat Solvay de overname van het Amerikaanse Cytecdefinitief heeft afgerond. Cytec uit New Jersey (4600 werknemers) is 's werelds tweede speler in composietmaterialen voor de luchtvaart en het produceert op maat gesneden speciale chemische formuleringen voor de mijnbouwsector. Met de overname zet Solvay een verdere stap richting een evenwichtige chemiegroep met meer toegevoegde waarde.
...

Afgelopen week raakte bekend dat Solvay de overname van het Amerikaanse Cytecdefinitief heeft afgerond. Cytec uit New Jersey (4600 werknemers) is 's werelds tweede speler in composietmaterialen voor de luchtvaart en het produceert op maat gesneden speciale chemische formuleringen voor de mijnbouwsector. Met de overname zet Solvay een verdere stap richting een evenwichtige chemiegroep met meer toegevoegde waarde. Maar de Belgische chemiemultinational heeft daarvoor wel diep in de buidel moeten tasten en de beurskoers fors zien terugvallen. Inclusief de overname van schulden (0,9 miljard USD) is het met 6,4 miljard de op één na grootste acquisitie uit de ruim 150-jarige geschiedenis van de Belgische chemietrots. Vandaar dat er een kapitaalverhoging van 1,5 miljard EUR loopt. Per vier aandelen kan op een nieuw aandeel worden ingeschreven (coupon nr. 97) tegen 70,83 EUR. Opgelet: de intekenperiode loopt vandaag, dinsdag 15 december om 16 uur, af. Nog snel doen! We krijgen er zes aandelen bij en willen onze positie weldra nog aanvullen met een bijkomende aankooplimiet (rating 1B). In afwachting van nieuwe studieresultaten moeten we ons de jongste weken opwarmen aan een aantal andere persberichten van Bone Therapeutics, de specialist in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. Vooreerst was er de benoeming van een chief business officer, Thomas Lienard, die de komende jaren mee de strategische krijtlijnen zal uittekenen. Enkele dagen later volgde de melding dat ALLOB, het allogene (uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger) botvormende celtherapieproduct, zowel in de Verenigde Staten als in Europa het statuut van weesgeneesmiddel kreeg voor de behandeling van de brozebeenderziekte, een genetische botaandoening. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor het opstarten van een klinische studie voor die mogelijke nieuwe indicatie. Verder werd het ALLOB-programma voor vertraagd helende breuken bekroond met de Gouden Award op het Cells Orthopedics-congres. Het bedrijf verkreeg 3 miljoen EUR financiering van de Waalse overheid voor drie nieuwe onderzoeksprojecten voor de komende twee jaar, die enerzijds de kennis van het werkingsmechanisme en de celeigenschappen van de botvormende cellen moeten verhogen - met het oog op mogelijke nieuwe indicaties en toedieningswijzen - en anderzijds het productieproces van ALLOB moeten optimaliseren. Uit de update over het derde kwartaal onthouden we een cashburn in de lijn van de verwachtingen (10 à 12 miljoen EUR in 2015), waardoor er eind september met 35,8 miljoen EUR voldoende cash is om de komende drie jaar de pijplijn verder te ontwikkelen. Eind september startte Bone Therapeutics een nieuwe fase I/IIa-studie op met ALLOB, voor patiënten die een mislukte lumbale vertebrale fusieoperatie ondergingen. Daardoor bestaat de pijplijn nu uit zes klinische studies: drie met PREOB, het autoloog (uit beenmergcellen van de patiënt) botvormend celtherapieproduct, en drie met ALLOB. We kijken de komende twaalf maanden uit naar meerdere veiligheids- en werkingsdata van de lopende studies, naast de opstart van twee fase III-studies in de Verenigde Staten voor de verstgevorderde indicaties met PREOB: voor niet-helende breuken en voor osteonecrose in de heup. We behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille en bevestigen het koopadvies (rating 1C) voor de risicobewuste biotechbelegger.BONE THERAPEUTICS BESCHIKT OVER VOLDOENDE CASH VOOR DE KOMENDE DRIE JAAR.