DEUTSCHE BANK en Commerzbank zijn er de voorbije tien jaar niet in geslaagd hun problemen op eigen kracht op te lossen. Nu gaan de grootste twee Duitse banken praten over een fusie. Want wat alleen niet lukt, gaat misschien gemakkelijker met twee. Het lijkt op het verhaal van de lamme en de blinde, die noodgedwongen samenwerkten...

DEUTSCHE BANK en Commerzbank zijn er de voorbije tien jaar niet in geslaagd hun problemen op eigen kracht op te lossen. Nu gaan de grootste twee Duitse banken praten over een fusie. Want wat alleen niet lukt, gaat misschien gemakkelijker met twee. Het lijkt op het verhaal van de lamme en de blinde, die noodgedwongen samenwerkten maar ook samen maar moeilijk vooruitkwamen. Als Deutsche en Commerzbank samengaan, ontstaat een financiële onderneming met 140.000 werknemers. Dat zijn er minstens enkele tienduizenden te veel. Door dubbele functies te schrappen, kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Op die manier kan de fusie een sanering mogelijk maken, die de twee banken op eigen houtje niet voor elkaar kregen. De keerzijde is dat de bank met een balanstotaal van bijna 2000 miljard euro even groot wordt als een land als Italië. Met alle risico's van dien. Deutsche Bank alleen was al too big to fail, zeg maar: ongezond groot. Na de fusie met Commerzbank zal dat alleen maar erger worden. De twee banken kampen al jaren met een gebrekkig businessmodel, waardoor ze amper winst maken. Het is hoogst onduidelijk hoe de schaalvergroting dat probleem zal oplossen. Het beleid van regulatoren en toezichthouders in Europa stuurt aan op minder maar grotere banken. Die zijn eenvoudiger te controleren en hebben een breder draagvlak om de kosten te dragen. De financiële crisis van 2008 heeft evenwel uitgewezen dat heel grote banken ondoorzichtig en complex zijn en daardoor minder goed geleid worden. Groter is niet noodzakelijk beter. Integendeel, in de financiële sector worden schaalvoordelen vanaf een bepaalde grens schaalnadelen.