P ieter Kerremans (35 j.) begint op 3 maart als administrateur-generaal bij de Serv ( Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen). Hij zal de weg naar de Jozef II-straat niet moeten zoeken. In zijn vorig leven als adviseur op de NCMV-studiedienst zetelde hij al in verschillende Serv-commissies.
...

P ieter Kerremans (35 j.) begint op 3 maart als administrateur-generaal bij de Serv ( Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen). Hij zal de weg naar de Jozef II-straat niet moeten zoeken. In zijn vorig leven als adviseur op de NCMV-studiedienst zetelde hij al in verschillende Serv-commissies. De Serv is de ontmoetingsplaats van de Vlaamse sociale partners. Een instelling die een goede reputatie heeft voor de degelijkheid van zijn studiewerk en zijn minder formalistisch overleg, maar die het de laatste tijd wat moeilijk heeft met de opvolging van zijn adviezen door de Vlaamse regering. Pieter Kerremans kan daarvan meespreken. Na zijn NCMV-periode werd hij immers adviseur en later adjunct-kabinetschef bij minister van Leefmilieu en Tewerkstelling Theo Kelchtermans. "Als de Serv een advies formuleerde, dan werd daar op het kabinet toch serieus naar gekeken," zegt Pieter Kerremans. De uit Veurne afkomstige, maar in Mechelen wonende Pieter Kerremans is een licentiaat geschiedenis van de KU Leuven. Zijn eerste beroepservaring was een verlengde daarvan : RVA-stagiair bij de Nationale Bank van België, dienst verzamelingen en letterkundige bibliotheek. Na één jaar stage werd hij in september '87 adviseur op het NCMV. Eerst was hij alleen verantwoordelijk voor de middenstandsvorming, maar toen kwam de staatshervorming van '88, en dat betekende een katapult voor Kerremans' carrière. Hij kreeg er meteen twee zware klappers bij : onderwijs en tewerkstelling. Hij zetelde onder meer in het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ( VDAB). In augustus '95 werd Kerremans (die lid is van de CVP) gevraagd om adviseur te worden op het kabinet van minister Kelchtermans. Het Vlaams tewerkstellingsbeleid was zijn terrein. "Ik kon een vliegende start nemen, want ik kende de dossiers," zegt Kerremans, die zes maanden later adjunct-kabinetschef werd. Hij bereidde onder meer het decreet op de sociale werkplaatsen voor.Eind vorig jaar werd Pieter Kerremans opnieuw aangezocht. Het werd hem "sterk gesuggereerd, maar zonder garantie" zich kandidaat te stellen voor de openstaande post van administrateur-generaal van de Serv, nadat Philippe Muyters naar het VEV was vertrokken. "Ik kan u verzekeren dat de selectieprocedure ernstig is verlopen," zegt Pieter Kerremans. "Ik heb een hele dag allerlei testen moeten doen." Pieter Kerremans heeft nog wel meer noten op zijn zang, letterlijk dan. Hij is tenor in een familiekoor dat af en toe trouwmissen opluistert. Samen met drie andere leden van dat koor heeft Pieter Kerremans zelfs een tijd vrij intensief opgetreden. Zijn voetbalcarrière daarentegen ligt achter hem. Tijdsgebrek en een zware knie-operatie hebben daar een eind aan gemaakt. Hij beperkt zich nu tot het supporteren voor KV Mechelen. Momenteel een weinig begeesterende bezigheid. Andere hobby's ? "Ik heb een heel mooie vrouw," lacht hij. En dat werkt inspirerend : drie kinderen heeft Pieter Kerremans (9, 7 en 2,5 jaar) en nummer vier is voor april.PIETER KERREMANS (SERV) Op het kabinet namen we de adviezen van de Serv ernstig.