SANDRINE VANDENDOOREN
...

SANDRINE VANDENDOORENEen tiental grote Vlaamse en Franstalige industriële families heeft zich verenigd in de Pulse Foundation, die het ondernemerschap wil bevorderen. Het is niet de bedoeling ondernemers rechtstreeks te ondersteunen, dan wel de instellingen die de creatie van ondernemingen bevorderen ruggensteun te geven. "Het is onze missie om instellingen die ijveren voor het ondernemerschap de kans te bieden om hun impact en de kwaliteit van hun werking te verhogen", zegt Paul Bosmans, directeur van de Pulse Foundation. Onder de families die het project financieren, vinden we onder meer die van Martine Lhoist (aandeelhouder van de gelijknamige groep), de stichtende families van de groep Solvay (Janssen, Solvay, Boël), de familie van Philippe de Spoelberch (AB InBev), Jean Libert (textielgroep De Leie) en Vic Swerts (Soudal), evenals Franse ondernemers die in België wonen, als Olivier Halley (aandeelhouder van Carrefour) of Régis Mulliez (lid van de eigenaarsfamilie achter de groep Auchan). De stichting wordt gezamenlijk voorgezeten door Dominique Moorkens (Alcopa) en Herman Daems (voorzitter van BNP Paribas Fortis en Barco). Ze wordt gespijsd met een jaarlijkse dotatie van een miljoen euro. "We nemen nog contact op met andere families om aan 1,5 miljoen te geraken, zodat we over een echte slagkracht beschikken", meldt de directeur. Het initiatief kwam van de Bank Degroof, die het ondernemerschap al ondersteunde via de stichting die haar naam draagt. "In juni 2010, in volle economische crisis, vroeg de bank Blandine Mulliez, de voorzitster van de Fondation Entreprendre in Frankrijk, om haar project te komen voorstellen aan enkele families die klant zijn van de bank. Daaruit groeide het idee om het model te kopiëren in België", verduidelijkt Marc Flammang van Bank Degroof. "Europa, en meer bepaald België, loopt achter in ondernemerschap", stipt Dominique Moorkens aan. Hij verwijst naar cijfers uit de Global Entrepreneurship Monitor 2010. "In België richt 2,5 procent van de bevolking een eigen bedrijf op. In de Verenigde Staten is dat 7,6 procent, in China 14 procent en in Brazilië 17 procent. Het Europese gemiddelde is 6,6 procent." De middelen om ondernemerschap te ondersteunen, zijn te versnipperd. "McKinsey heeft op onze vraag 72 verenigingen, fondsen en initiatieven gevonden die de zaak van de ondernemers steunen." Pulse spitst zich toe op organisaties die jongeren voor het ondernemerschap sensibiliseren en op instellingen die toekomstige bedrijfsleiders opleiden. "We zouden bijvoorbeeld de geografische ontwikkeling van een vzw kunnen financieren of haar de middelen geven om het soort diensten dat ze aanbiedt uit te breiden. Het is onze bedoeling om kampioenen te zien opgroeien die een sterke impact hebben op de bedrijfs- en jobcreatie", geeft Moorkens als illustratie. Met het oog daarop doet de stichting een projectoproep: "Bedoeling is om vier of vijf initiatieven te steunen en uiteindelijk tot een tiental te komen. Voor elk geselecteerd project zullen we prestatiecriteria vaststellen. We engageren ons voor een periode van drie jaar met de intentie om ze op termijn autonoom te maken." De Pulse Foundation heeft al twee organisaties geselecteerd. Réseau Entreprendre werd in 2008 opgestart in België (met steunpunten in Brussel, Namen, Luik en Charleroi en binnenkort ook Waals-Brabant). Eind 2011 bestond het netwerk uit een vijftigtal ondernemers-vrijwilligers die 126 oprichters van bedrijven begeleid hadden, die samen 287 arbeidsplaatsen creëerden. Het doel is om dat nog verder te ontwikkelen. De tweede is het Network for Training Entrepreneurship (NFTE). "We hebben een akkoord gesloten met die organisatie, die elk jaar 420 jongeren in moeilijkheden begeleidt, zodat ze haar activiteiten kan verdubbelen in de komende vijf jaar." De families ondersteunen het initiatief uit filantropische overwegingen. "Het enige dat ze verwachten, is dat er resultaten geboekt worden in jobcreatie", besluit Moorkens, die ook het typisch Belgische van het project benadrukt. "Want het probleem van het ondernemerschap is er een van heel het land." In België richt 2,5 procent van de bevolking een eigen bedrijf op. In de Verenigde Staten is dat 7,6 procent, in China 14 procent en in Brazilië 17 procent.