Door de sluis van het Nederlandse Terneuzen kunnen nu zorgeloos ook bovenmaatse zeeschepen naar de haven van Gent. Dankzij hoogtechnologische begeleidingsapparatuur van het Drongense studiebureau Haecon.
...

Door de sluis van het Nederlandse Terneuzen kunnen nu zorgeloos ook bovenmaatse zeeschepen naar de haven van Gent. Dankzij hoogtechnologische begeleidingsapparatuur van het Drongense studiebureau Haecon.Op 29 mei omstreeks 21 uur werd bij hoog water de Ursa Major door de zeesluis van het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen geloodst. Deze onder Italiaanse vlag varende bulkcarrier, 259 meter lang, had 79.000 ton Noord-Amerikaanse kolen met zich mee voor het staalbedrijf Sidmar. Het was het eerste vrachtschip dat gebruik maakte van de versoepelde beperkingen die gelden om in de zeesluis van Terneuzen bovenmaatse schepen te versassen. Vroeger mochten schepen met een maximale lengte van 256 meter door de sluis. Begin mei werd deze beperking opgetrokken met 9 meter na de oplevering van een elektronisch begeleidingssysteem ontworpen door het Gentse studiebureau Haecon in samenwerking met Sait. Zegt Christian De Meyer, gedelegeerd bestuurder van Haecon (zie Trends 21 november '96) : "Dit toestel kan de positie van de schepen die door de sluis gaan tot 30 centimeter nauwkeurig bepalen. Grotere schepen kunnen daardoor op een veilige manier van de Westerschelde naar de haven van Gent, en vice versa, en bovendien vervallen de hoge verzekeringspremies die de Nederlandse instanties eisen." De Nederlandse Rijkswaterstaat is namelijk beheerder van het sluizencomplex en eist sinds juli '82 dat het Vlaams Gewest een jaarlijkse verzekeringspremie betaalt voor de zogenaamde bovenmaatse zeeschepen die in Terneuzen worden versluisd : 250.000 gulden (4,8 miljoen frank) voor de eerste 25 bovenmaatse schepen, 9500 gulden per bijkomend bovenmaats schip. Dit kostte het Vlaams Gewest (ministerie van Leefmilieu en Infrastructuur) de jongste vijftien jaar jaarlijks zo'n 10 miljoen frank. "Op een goede twee jaar tijd is daardoor hun investering in het sluisnaderingssysteem terugbetaald," redeneert De Meyer. De ontwikkeling van het systeem heeft twee jaar in beslag genomen en een kleine 29 miljoen frank gekost, waarvan het Vlaams Gewest 80 % voor zijn rekening neemt en de opdrachtgever (en eigenaar), de Nederlandse Rijkswaterstaat 20 %. Het Vlaams Gewest dat overigens hetzelfde systeem elders zou kunnen inzetten zoals op de nieuwe sluis van Hingene is niet de enige winnaar. Ook de haven van Gent wint. Ze kan nu zorgeloos bovenmaatse schepen, die vroeger naar Antwerpen of Vlissingen moesten, ontvangen. Vooral de gebruikers van de Gentse haven zijn ingenomen met de verbetering. Zo bespaart Sidmar bijvoorbeeld jaarlijks 25 miljoen frank op vervoerskosten dankzij de Haecon-apparatuur.CHRISTIAN DE MEYER (HAECON) Haecon maakt Gentse haven bereikbaar voor grotere zeeschepen.