MAAR BELUST OP HIGHTECH.
...

MAAR BELUST OP HIGHTECH.Fel contrasterend met de absolute armoede en onderontwikkeling van de kleine helft van zijn miljard inwoners (zie ook Trends van 17 december jl.), kan India ook bogen op de knowhow van zijn wereldwijd hoog aangeschreven ingenieurs en technici. Getuige daarvan de vijf knallen waarmee het land zich in 1998 als kernmacht manifesteerde, of, vrediger, het feit dat India een van 's werelds belangrijkste centra van softwareontwikkeling is geworden. Sinds een half jaar is Barco hier trouwens ook actief in software development, vanuit Chennai (Madras). Typerend voor de Indiërs is dat ze erop gebrand zijn de nieuwste, meest geavanceerde technologie in huis te halen (in tegenstelling met bijvoorbeeld de Chinezen, die liever een lijst referenties van bewezen deugdzaamheid zien eer ze iets kopen). Daarom verwacht Barco dat zijn vehicle electronics (displays voor voertuigen), die dit jaar wereldwijd worden gelanceerd, hier een goede markt zullen vinden. De nichespeler uit Kortrijk ziet in India, waar het nu 140 personeelsleden telt, voor elk van zijn zes business units veel kansen. Graphics (prepress-systeemoplossingen) zette er in 1994 als eerste echt voet aan de grond met een verkoopkantoor in Bangalore. Draait goed omdat meer Indiase bedrijven beginnen te exporteren, wat hen ertoe verplicht eerst hun packaging te verzorgen. Met Communication Systems werd hier in '83 de eerste grote deal gerealiseerd: de levering van broadcast-monitors aan de staatsomroep toen die overschakelde naar kleur. Recentelijk werd in Calcutta het centrale kabeltelevisie-kopstation geïnstalleerd. Display Systems: is onder meer aanwezig met monitors voor luchtverkeersleiding. Projection Systems: zie het hoofdverhaal. Automation: de garenreinigers van de Zwitserse Barco-dochter Loepfe zijn dé referentie in de Indiase textielproductie. Ook zit besturingssoftware van Barco o.a. in de duizenden textielmachines die Picanol en Schlaphorst hier al leverden. Machine Vision, de jongste divisie, heeft via het overgenomen Elbicon proefprojecten lopen in Maharashtra, voor het sorteren van rozijnen en walnoten. In totaal verkoopt Barco in India voor zo'n 200 miljoen frank per jaar, berekent senior vice-president Joost Verbrugge, die de voorbije drie jaar voorzitter was van Barco Asia. "India hebben we altijd gezien als een investering op lange termijn. Het is geen 'tijger' maar een olifant: groot en traag - trager dan China bijvoorbeeld - maar gestaag vooruitgaand en momentum winnend. Ons doel hier was als een van de eerste in de markt te zijn, en dan met die markt mee te groeien. Een heel andere aanpak dan in Japan bijvoorbeeld, waar we ons als 'vreemdeling' een plaatsje hebben moeten bevechten in een markt die al was ingenomen." Raf Pauwels