Grote ondernemingen kiezen doorgaans voor een eigen pensioenfonds, terwijl kleinere bedrijven hun pensioenen laten opbouwen en beheren door een verzekeringsmaatschappij. Al koos ook het grote Delhaize voor een groepsverzekering. Wat geeft dan de doorslag?
...

Grote ondernemingen kiezen doorgaans voor een eigen pensioenfonds, terwijl kleinere bedrijven hun pensioenen laten opbouwen en beheren door een verzekeringsmaatschappij. Al koos ook het grote Delhaize voor een groepsverzekering. Wat geeft dan de doorslag? "De onderneming moet beslissen of ze het risico van een pensioensysteem zelf wil dragen of liever uitbesteedt. Dat is het voornaamste," vindt Jean-Michel Kupper (Fortis Insurance). "Kiest de onderneming voor een eigen pensioenfonds, dan moet ze over voldoende financiële draagkracht beschikken. Een flinke buffer, zeg maar. En daar knelt vaak het schoentje, want het is niet omdat je vandaag solvabel bent, dat je dat binnen 30 jaar nog bent. Alleen sterke sectoren kunnen dat aan. En dan nog, wat is een sterke sector? Het kan snel keren."Pensioenfondsen hebben sowieso weinig zin voor kleinere bedrijven, omdat de vaste kosten te veel oplopen. Vroeger gold de stelling dat pensioenfondsen beter konden omspringen met het geld van de werknemers dan verzekeraars. Onder meer omdat een pensioenfonds meestal binnen het bedrijf blijft en dus in betere, bekende handen is. Kupper veegt dat van tafel: "Het rendement ligt vandaag even hoog bij verzekeraars als bij de pensioenfondsen. Pensioenbijdragen toevertrouwd aan verzekeraars worden even professioneel belegd als in een pensioenfonds." Hij wijt het misverstand aan het feit dat al te vaak appelen met peren worden vergeleken. Kupper: "Pensioenfondsen beleggen meestal voor de helft in aandelen en voor de overige helft in obligaties. Bij groepsverzekeringen heb je veel meer diversiteit. Bijvoorbeeld een formule met een rendementsgarantie. Vandaar dat het rendement van pensioenfondsen en van groepsverzekeringen niet altijd te vergelijken valt. We hebben bij Fortis Insurance een groepsverzekering die ook 50/50 investeert en die leverde vorig jaar een rendement op van 15 %. Toch helemaal niet slecht?"Volgens Fortis Insurance zijn de pensioenfondsen de jongste jaren niet sterker of minder sterk gegroeid dan de groepsverzekeringen. "Status-quo," zegt Kupper. "Maar er komen ook weinig grote bedrijven bij. En trouwens een grote onderneming in ons land is dikwijls maar een kmo in het buitenland."Toch ziet het er naar uit dat de verzekeringssector zich mag hoeden voor concurrentie van de pensioenfondsen. Er is een nieuw wettelijk kader in de maak dat pensioenfondsen vanaf januari 2007 aantrekkelijker maakt voor buitenlandse spelers. Verwacht wordt dan ook dat de fondsen zich zullen vermenigvuldigen in ons land.