Brein achter het in Brussel gevestigde Scrops NV ( Speciality Crops) is plantenfysioloog dr. Joost Bogemans. Scrops is een spin-off van een wetenschappelijk project dat Bogemans leidde samen met zijn Hongaarse collega dr. Laszlo Erdei. "Hoewel de resultaten veelbelovend waren, dreigden de subsidies weg te vallen," licht Bogemans zijn bruuske carrièrewending toe. "Toen besefte ik dat het ti...

Brein achter het in Brussel gevestigde Scrops NV ( Speciality Crops) is plantenfysioloog dr. Joost Bogemans. Scrops is een spin-off van een wetenschappelijk project dat Bogemans leidde samen met zijn Hongaarse collega dr. Laszlo Erdei. "Hoewel de resultaten veelbelovend waren, dreigden de subsidies weg te vallen," licht Bogemans zijn bruuske carrièrewending toe. "Toen besefte ik dat het tijd was om de sprong te wagen. Tenslotte hadden we de knowhow in handen en lag de markt voor ons open." Bogemans zocht en vond het nodige kapitaal bij het Brussels Gewest, een Luxemburgse beursvennootschap, een Portugese landbouwer en een Belgische distributeur. Het opstarten van het bedrijf ging niet zonder slag of stoot. Het productieproces van zeegroenten - van zaad tot zaad - neemt een goede twee jaar in beslag, waardoor sommige klanten en kredietverleners op hun honger bleven zitten. Bovendien kende Scrops enkele tegenslagen. Zo zag Bogemans in 1999 zijn kweekbedden in Portugal overstromen en - alsof de duvel er mee speelde - ging er een losgeslagen veestapel over heen. Gelukkig liet Bogemans zich niet ontmoedigen, want op dit moment loopt zijn zaak op wieltjes. De kasteelt in Henegouwen levert uitstekende resultaten en voor de nabije toekomst plant Scrops een aantal percelen in Marokko, waardoor er ook in de winter kan worden geoogst. Dit jaar hoopt Bogemans 25.000 kilo zeekraal te kunnen binnenhalen, wat in 2003 moet resulteren in een omzet van 115.000 euro. "Wij hebben een goede oogst nodig ter ondersteuning van onze kernactiviteit, de zaadproductie."Bogemans, die door de Koning Boudewijnstichting werd bekroond als 'Beloftevol Jong Ondernemer', hoeft de toekomst niet somber in te zien. De vraag naar zeeaster en zeekraal zit in de lift. Daar zijn verscheidene redenen voor: "Mensen willen natuurlijke producten op hun bord die rijk aan mineralen zijn. Bovendien zijn ze snel klaar te maken, wat perfect past in de nieuwe, trendy eetcultuur. Vooral Scandinaven en Nederlanders zijn verlekkerd op de zeegroenten. Al hoop ik ook andere markten aan te boren. Zo lijkt het kweken van zoute gewassen voor woestijngebieden een voedzaam alternatief." Of hoe Belgische lamsoren het Midden-Oosten veroveren. Dave Mestdach [{ssquf}]Het productieproces van zeegroenten neemt een goede twee jaar in beslag.