Milcobel zit in zowat alle takken van de zuivelindustrie. Boter, melkpoeder en kaas worden vervaardigd bij Belgomilk, consumptiemelk en afgeleiden bij Inza en roomijs bij Ysco. De handel, verpakking en versnijding van kaas gebeurt bij Kaasimport Jan Dupont en Camal. "Duurzaamheid is een topprioriteit", zegt Eddy Leloup, directeur coöperatieve zaken van de Milcobel-groep. "3500 melkveehouders zijn de eigenaars en aandeelhouders van dit bedrijf. Onze missie is hun toekomst te verzekeren. Bovendien merken we dat ook veel toeleveranciers en afnemers belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is belangrijk voor onze positionering op de markt en de waardering van onze merken."
...

Milcobel zit in zowat alle takken van de zuivelindustrie. Boter, melkpoeder en kaas worden vervaardigd bij Belgomilk, consumptiemelk en afgeleiden bij Inza en roomijs bij Ysco. De handel, verpakking en versnijding van kaas gebeurt bij Kaasimport Jan Dupont en Camal. "Duurzaamheid is een topprioriteit", zegt Eddy Leloup, directeur coöperatieve zaken van de Milcobel-groep. "3500 melkveehouders zijn de eigenaars en aandeelhouders van dit bedrijf. Onze missie is hun toekomst te verzekeren. Bovendien merken we dat ook veel toeleveranciers en afnemers belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is belangrijk voor onze positionering op de markt en de waardering van onze merken." "Het West-Vlaamse charter bevat tien thema's, van ergonomie over communicatie tot het beperken van afval, energieverbruik en CO2-uitstoot", gaat milieucoördinator Staf Campforts voort. "Op basis daarvan hebben wij een actieplan opgesteld. Die acties testen we op hun haalbaarheid en achteraf meten we de resultaten. Het geheel gieten we in een rapport om het charter te behalen. We zijn een energie-intensief bedrijf, maar we vergelijken met andere bedrijven en streven naar de wereldtop." Daar heeft de groep wat voor over. In de periode 2007-2009 investeerde ze 17,6 miljoen euro in de vestiging in Langemark. Liefst 57 procent hiervan - meer dan 10 miljoen euro - had met milieuzorg te maken. "7 miljoen ging naar een warmtekrachtkoppeling", verduidelijkt Campforts. "Hiermee kunnen we 80 procent van onze elektriciteit en alle stoom intern opwekken via een aardgasturbine. Bovendien doen we aan waterrecuperatie. Melk bestaat voor 13 procent uit droge stof, de rest is water. Bij het maken van melkpoeder recupereren we dat water voor reiniging en dergelijke. Zo voldoen we aan de helft van onze waterbehoefte. Ook hebben we een interventieplan en noodplan opgesteld en geluidsreducerende acties ondernomen." Nog een belangrijk aspect is het verminderen van de verkeersimpact. "Vroeger hadden wij voor Ysco diverse opslagplaatsen in de regio, maar nu werken we met één centraal diepvriesmagazijn. Een shuttledienst brengt de producten erheen. Zo hebben we het transport met 15 procent kunnen verminderen. Voorts hebben we de verpakking van onze hoorntjes herbekeken. Door ze compacter te maken, kunnen er nu 720 verkoopeenheden van acht hoorntjes op een palet in plaats van slechts 540 vroeger. Dat is een besparing van ongeveer 10.000 palletten per jaar, zo'n 320 vrachtwagens. Volgens onze berekeningen levert dat een jaarlijkse besparing van 165.000 euro in arbeid, energie en transport." Die goede resultaten motiveren Milcobel om ook in de andere vestigingen het charter toe te passen. "Dat is niet gemakkelijk, want iedere investering moet aan de 3500 boeren verantwoord worden", stelt Leloup. "Zo'n investeringsplan is dan ook enkel mogelijk met een sluitend reserveringsbeleid. In totaal investeert de groep 25 tot 30 miljoen euro per jaar. Een deel van het geld lenen we en verdienen we terug met afschrijvingen, het eigen kapitaal wordt ingebracht door de melkveehouders. Zo creëren we een financieel gezonde situatie en voldoende solvabiliteit." Momenteel werkt de groep aan een nieuwe kaasfabriek in Moorslede. "In een eerste fase bouwen we nieuwe kaasrijpingspakhuizen", legt Campforts uit. "Daarbij zijn de temperatuur en luchtvochtigheid van belang. Om de koude te recupereren en de droge lucht opnieuw het pakhuis in te sturen, hebben we een luchtwarmtesluis geïnstalleerd. Op die manier hebben we minder energie nodig voor de koelinstallatie, maar het eindproduct is wel hetzelfde." annick claus