Jette, met een oppervlakte van 5 km2 en 40.000 inwoners, is zowat de groene long ten noordwesten van de hoofdstad. Op het grondgebied van de gemeente bevinden zich het natuurgebied Poelbos en het uitgestrekte Koning Boudewijnpark. Er zijn bovendien heel wat opbrengsthuizen te vinden met drie of vier appartementen, die een rendement van rond de 6 % opleveren.
...

Jette, met een oppervlakte van 5 km2 en 40.000 inwoners, is zowat de groene long ten noordwesten van de hoofdstad. Op het grondgebied van de gemeente bevinden zich het natuurgebied Poelbos en het uitgestrekte Koning Boudewijnpark. Er zijn bovendien heel wat opbrengsthuizen te vinden met drie of vier appartementen, die een rendement van rond de 6 % opleveren. "De prijzen in dit gebied liggen doorgaans 30 % onder het niveau van wat in de duurste gemeenten in het zuiden van de agglomeratie opgetekend wordt," zegt Alexandre Vardakis, vennoot in het agentschap Jetimmo. "Bouwgrond begint schaars te worden en daarom moet nu eerder gedacht worden aan de reconversie van oude industriesites, opslagplaatsen en oude kantoren. In dat geval is het onze taak om de eigenaars aan te raden hun panden om te vormen tot woningen. Zo zijn ze meteen verzekerd van een hogere opbrengst," zegt Christian Stas, de andere vennoot van Jetimmo. Verhuren zorgt echter wel voor een aantal problemen. "Solvabele huisgezinnen geven er de voorkeur aan te kopen, eerder dan te huren," stelt Christian Stas vast. "Op de huurmarkt blijven dus alleen de minder solvabele personen over. Over het algemeen zijn aan de noordkant van Brussel de meeste huurders niet bereid om meer dan 600 euro per maand te betalen. Dat is echt een psychologische drempel. Het komt overeen met een appartement met twee slaapkamers (90 m2) in goede staat."Kwaliteitspanden, rekening houdend met constructie en ligging, gaan vlot en duur van de hand. "Sinds zes maanden zijn de waarden aan het stijgen, maar er is geen euforie zoals aan het einde van de jaren tachtig, behalve misschien op de markt van de schaarse bouwgronden, waar zeldzaamheid duur maakt. Het gebeurt dat we 300 euro per vierkante meter halen in de gemeenten in het noorden van de agglomeratie. De herenhuizen doen het eveneens goed. Aan de Charles Woestelaan bijvoorbeeld ging een huis van 250 m2 met vier slaapkamers en een kleine tuin van de hand voor 211.000 euro," legt Alexandre Vardakis uit. In een toekomstige crash gelooft hij echter niet, omdat de uitbreiding van de Europese Unie (in een mum van tijd is men in de Leopoldwijk) de vraag in de zone sterk zal aanzwengelen in de komende jaren. Terzelfder tijd begroeten de waarnemers unaniem het succes van het project Tuinen van Jette dat in verschillende fasen gebouwd wordt naast het AZ-VUB. In 1990 besliste het gemeentebestuur om op het domein Laarbeek een nieuwe gemengde wijk met veel groen in te richten. Het woongedeelte van dit project omvat in het totaal 150 eengezinswoningen en 800 appartementen. Op de hoek van de Dikke Beuklaan en de Tentoonstellingslaan commercialiseert het Consortium Immobilier Général nieuwe appartementen (met kwaliteitsafwerking) met één, twee of drie slaapkamers tegen respectievelijk 94.750, 138.500 en 156.000 euro (BTW niet inbegrepen). Opmerkelijk is ook, zo weet Jetimmo te melden, dat de lofts die aangeboden worden aan de Corneille Declercqlaan, in de buurt van het Simonisplein en de Odon Warlandlaan aan de grens met Koekelberg, nauwelijks succes kennen. Het gemeentebestuur van Jette is zich bewust van de noodzaak om sommige wijken te herwaarderen. Het aantal renovatieprojecten van straten neemt toe. Onder meer de Jettelaan, de Longtinstraat, de Volral-, Mohrfeld- en Broekaertstraten, de Moranvillestraat, de Jules Lahayestraat en de Levis Mirepoixlaan worden aangepakt. Philippe TombergDe uitbreiding van de Europese Unie zal de vraag naar woningen in Jette sterk aanzwengelen.