Warmtekrachtkoppeling (wkk) is de gecombineerde, gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Beide worden dus in eenzelfde installatie opgewekt. Een wkk-installatie verwarmt een gebouw en wekt bovendien elektriciteit op. Het is dus een slimme en milieuvriendelijke manier om warmte te produceren, aangezien de gebruikte brandstof veel beter wordt benut. Gemiddeld kan een wkk-installatie een energiebesparing van 15 à 20 % opleveren.
...

Warmtekrachtkoppeling (wkk) is de gecombineerde, gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Beide worden dus in eenzelfde installatie opgewekt. Een wkk-installatie verwarmt een gebouw en wekt bovendien elektriciteit op. Het is dus een slimme en milieuvriendelijke manier om warmte te produceren, aangezien de gebruikte brandstof veel beter wordt benut. Gemiddeld kan een wkk-installatie een energiebesparing van 15 à 20 % opleveren. Er bestaan verschillende technieken om het wkk-principe te realiseren, elk met hun eigen toepassingen. De meest courante uitvoeringsvormen zijn de stoomturbine, de gasturbine, en de inwendige verbrandingsmotor die zowel gas als diesel als brandstof kan hebben. Microturbines staan op de rand van een doorbraak op de markt. Voorts zijn uitgebreide wkk-installaties ook in staat om koude te genereren. Als de vraag naar warmte afneemt in de zomer, kan de installatie blijven draaien om te voldoen aan de koudevraag van een bedrijf. Warmtekrachtkoppeling is vooral geschikt voor bedrijven met een grote en constante warmtevraag. Kleine wkk-installaties zijn bijvoorbeeld erg in trek in de tuinbouw, maar ook in ziekenhuizen, rusthuizen en in grote kantoren. Grote installaties worden vaak gebruikt in de chemie- en de papiersector. "De gemiddelde kostprijs van een wkk-installatie valt dus moeilijk te bepalen", zegt Wim Buelens van het Vlaams Energieagentschap. "Geïnteresseerde bedrijven laten dus best een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Hebben ze de opgewekte warme en elektriciteit wel op hetzelfde moment nodig? Want ook hier geldt: als je stroomoverschotten op het publieke net moet zetten, wordt het wkk-project minder interessant." Buelens benadrukt dat bedrijven ook kunnen samenwerken bij het opzetten van een wkk-project. Twee ondernemingen kunnen bijvoorbeeld een contract afsluiten, waarbij het ene bedrijf de warmte afneemt van de wkk-installatie - tegen een constante prijs - en waarbij het bedrijf dat de installatie uitbaat, de opgewekte elektriciteit gebruikt. Die lopen grotendeels gelijk met die voor zonne-energie. Toch een belangrijk verschil: voor wkk wordt niet gewerkt met groenestroomcertificaten, maar met warmtekrachtcertificaten. Iedere energiebesparing van 1000 kilowattuur levert een warmtekrachtcertificaat op. Dat is momenteel ongeveer 40 euro waard, met een gegarandeerde minimumprijs van 27 euro. De steun in de vorm van warmtekrachtcertificaten blijft ongeveer tien jaar gelden.> via het gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid > www.energiesparen.be: de website van het Vlaams Energieagentschap, dat ook bereikbaar is op het nummer 02 553 46 00 > www.vreg.be: de website van de Vlaamse energieregulator > www.ecologiepremie.be: alles over de Vlaamse ecologiepremie > www.cogenvlaanderen.be: vzw ter promotie van wkk in Vlaanderen