We moeten groeien naar 250 personen en 25 à 30 miljoen omzet", zegt managing partner Paul De Weerdt. "Grant Thornton België heeft nog niet de schaalgrootte om de zware investeringen in software optimaal te laten renderen. We kijken uit naar overnames. West-Vlaanderen is een blinde vlek en die kunnen we vanuit de Antwerpse hoofdzetel niet aanpakken."
...

We moeten groeien naar 250 personen en 25 à 30 miljoen omzet", zegt managing partner Paul De Weerdt. "Grant Thornton België heeft nog niet de schaalgrootte om de zware investeringen in software optimaal te laten renderen. We kijken uit naar overnames. West-Vlaanderen is een blinde vlek en die kunnen we vanuit de Antwerpse hoofdzetel niet aanpakken." In oktober krikte GT België zijn omzet met 4 miljoen euro op naar 18,9 miljoen, vooral door de overname van het Brusselse De Witte-Viselé Associates (3 miljoen omzet). Dat is sterk in transfer pricing, de interne verrekening van financiële stromen in bedrijven. Die hebben vaak fiscale implicaties. "Wij hadden die kennis niet inhuis", erkent De Weerdt. Grant Thornton België is actief als bedrijfsrevisor (43% van de omzet), accountant (29%), fiscaal en juridisch adviseur (19%) en strategische consultant (9%). Het is vooral aanwezig in Antwerpen (80 van de 160 medewerkers) en Brussel (50), en heeft kleinere kantoren in Turnhout, Doornik en Gent. GT kende roerige tijden. Het team rond De Weerdt was 21 jaar actief in Antwerpen onder de internationale koepel van PKF, tot het in 2013 overstapte naar het netwerk van Grant Thornton International. Doorverwijzingen via het netwerk waren in 2012 onder PKF goed voor 300.000 euro omzet. Vandaag is dat 3 miljoen euro. "Dat aandeel mag nog stijgen", zegt De Weerdt. "Het aantal hoofdzetels van bedrijven in België daalt. En er woedt een prijzenslag onder bedrijfsrevisoren. Internationale klanten zijn rendabeler, maar door de snellere rotatie van auditwerk in het buitenland ook minder trouw." Er is geen winstdeling tussen de 17 Belgische en de 2500 buitenlandse vennoten van Grant Thornton International. Is GT dan een soort McDonald's, dat zijn naam leent aan financieel zelfstandige partners? "Inderdaad", antwoordt De Weerdt. "In Europa wordt wel steeds meer samengewerkt, zoals voor de gezamenlijke financiering van een China Desk. Onder impuls van België ontwikkelen we een project dat de onderlinge samenwerking nog versterkt. Het wordt een platform dat we mogelijk moeten aanmelden aan de concurrentieautoriteiten van de Europese Commissie." Revisoren en andere cijferberoepen zitten door de digitalisering in een moeilijke overgangsperiode. In de auditpraktijk wordt het routinewerk van Grant Thornton International stilaan geautomatiseerd. Die software heeft 150 miljoen euro gekost, mee betaald door België. De behoefte aan sterk geautomatiseerde dienstverlening leidt tot een commerciële segmentering tussen de Big Four (Deloitte, EY, KPMG, PwC) die zich richten op grote bedrijven, en de zogenoemde second tier-adviseurs, die grotere kmo's bedienen. "De limiet voor onze Belgische auditklanten ligt op 300 miljoen omzet", bevestigt De Weerdt.Vorig jaar werd GT België in omzet nog overvleugeld door BDO, Moore Stephens, Vandelanotte en Van Havermaet. GT is amper actief in het westen, waar Vandelanotte sterk is. Is een fusie met dat kantoor - in 2017 goed voor 28,5 miljoen omzet - een logische stap? De Weerdt: "Op papier wel. Een fusie lukt echter alleen als beide organisaties ervan overtuigd zijn dat iedereen erop vooruitgaat. Ook de cultuurclash kan groot zijn. Vandelanotte heeft een sterk familiaal karakter. Dat kan de samenwerking met een partner bemoeilijken. Maar toegegeven, mocht het ooit bereid zijn te praten, dan doen we dat zeker." Nikolas Vandelanotte, van het gelijknamige kantoor, bevestigt dat GT regionaal complementair is, maar "de culturele fit" lijkt er niet te zijn. Maar "zeg nooit nooit, natuurlijk." Wat betekent de digitalisering voor de medewerkers van GT? "Zij laten het saaie werk over aan digitale platformen, geraken via deze informatie snel aan strategische informatie en leveren proactief advies", zegt De Weerdt. "De software neemt het verzamelen, verwerken en presenteren van data over. De klassieke boekhouder sterft uit. Accountants moeten uit hun relevantie bewijzen. Ook de bedrijfsrevisor moet nu zijn toegevoegde waarde tonen." De meeste bedrijven beschouwen de audit nochtans vooral als een kostenpost. De Weerdt: "Onze revisoren maken het verschil met andere kantoren." Hij geeft het voorbeeld van een bedrijfsrevisor die vaststelt dat een klant ergens serieus in de fout zit. Hij kan er zich dan vanaf maken door eenvoudig een voorbehoud maken in zijn verklaring. "Wij geven de klant zo de kans de fout te herstellen", poneert De Weerdt. GT België laat de auditors ook intern werken. "Bedrijfsrevisoren zijn constant de deur uit voor controles", vervolgt De Weerdt. "Maar we zien erop toe dat ze ook samenwerken met andere beroepen. Ik leer mijn mensen dat routine schadelijk kan zijn. Het afvinken van criteria bij een bedrijfscontrole is gevaarlijk. Onze mensen moeten het beslissingsproces van de klant door en door begrijpen, dus moeten ze ook ander werk doen dan de pure audit." Kan GT profiteren van de verplichte rotatie, die Europa nu oplegt aan banken, verzekeringsondernemingen en beursgenoteerde bedrijven, of zullen die toch eerder hun revisor inruilen voor iemand van de Big Four of BDO? "Rotatie gebeurt zeker voor de doorverwijzingen van ons internationaal netwerk", bevestigt De Weerdt. "Banken doen we sowieso niet. We presenteren ons in België echter niet als alternatief voor de Big Four, zoals BDO. We doen mee aan aanbestedingen, maar enkel tegen normale prijzen." Door de hogere tarieven van de Big Four kunnen die hun medewerkers beter betalen. Heeft GT het moeilijk personeel te vinden? "Jonge mensen laten zich veel minder dan vroeger overtuigen door hoge lonen en blitse bedrijfswagens", repliceert De Weerdt. "De tijd dat je mensen 24 op 24 uur kan laten werken, is voorbij. Het loonniveau met de Big Four verschilt niet veel, maar GT geeft zijn jonge medewerkers meer kansen om zich waar te maken. Bij ons wordt een medewerker niet verplicht jaren technisch werk te verrichten in een deelsegment, maar hij of zij kan zich ontplooien in alle aspecten van de functie. Bovendien bieden wij een heel degelijke opleiding, technisch maar ook commercieel en over de sociale expertise. We hebben nog nooit iemand verloren aan de Big Four, terwijl dat andersom wel het geval is."