Dynamische mixfondsen werden erg populair na 2008, omdat ze er tijdens de financiële crisis als een van de weinige beleggingsproducten in slaagden het vermogen van spaarders te vrijwaren. Het aanbod van die gemengde fondsen wordt uitgebreid met Petercam L Patrimonial. Het bestaat al meer dan drie jaar, maar het werd voorlopig alleen gecommercialiseerd bij de cliënten van Petercam. Onlangs werd het bekroond met een vierde Morningstar-ster.
...

Dynamische mixfondsen werden erg populair na 2008, omdat ze er tijdens de financiële crisis als een van de weinige beleggingsproducten in slaagden het vermogen van spaarders te vrijwaren. Het aanbod van die gemengde fondsen wordt uitgebreid met Petercam L Patrimonial. Het bestaat al meer dan drie jaar, maar het werd voorlopig alleen gecommercialiseerd bij de cliënten van Petercam. Onlangs werd het bekroond met een vierde Morningstar-ster. "In tegenstelling tot andere vermogensfondsen, die zijn gestart met een lichte structuur en waarvan het team geleidelijk werd uitgebreid, hebben wij vanaf het begin alle middelen ter beschikking gesteld om er een goed product van te maken", zegt fondsbeheerder Maarten Geerdink. "Onze filosofie is het belegde kapitaal stabiel te doen groeien, maar de volatiliteit toch beperkt te houden, om periodes van sterke terugval te vermijden." De portefeuille belegt rechtstreeks in 150 lijnen (60 aandelen en 90 obligaties), maar de beheerders kiezen naar eigen zeggen alleen voor liquide producten. Naast de klassieke verdeling tussen aandelen (maximaal 50 %) en obligaties (minimaal 50 %) wordt bij de activaverdeling een onderscheid gemaakt tussen beleggingen op korte termijn (tot zes maanden), op middellange termijn (tussen zes en achttien maanden) en op lange termijn (meer dan achttien maanden). "Voor de aandelen waarvan we denken dat ze renderen op korte termijn, zetten we in op thema's zoals fusies en overnames, beursintroducties en cyclische bedrijven. Voor de middellange termijn mikken we vooral op aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen, waarvan we binnen twaalf maanden een opwaartse beweging verwachten. In het langetermijnsegment mikken we op aandelen die niet per se goedkoop zijn, maar waarvan we het potentieel hoog inschatten. Een voorbeeld daarvan is de farmaceutische groep Novo Nordisk." De aandelenportefeuille vertegenwoordigt op dit moment 32 procent van de beheerde activa. Maarten Geerdink acht het weinig waarschijnlijk dat Europese overheidsobligaties dit jaar goed blijven presteren. "Aandelen moeten de komende maanden wel een mooi rendement halen. De Amerikaanse economie zal de weg wijzen, na de vertraging die de extreem strenge winter in de Verenigde Staten heeft veroorzaakt, maar onze voorkeur blijft uitgaan naar Europese aandelen." De beheerders houden de looptijden van de obligatieportefeuille vrij kort, om de komende maanden voorbereid te zijn op minder gunstige marktomstandigheden. "Als de marktomstandigheden het vereisen, kunnen we ons volledig positioneren in kortlopende obligaties, die eigenlijk een equivalent zijn van liquiditeiten", aldus Maarten Geerdink. Daarnaast beleggen de beheerders in producten die bescherming bieden tegen een stijging van de inflatie. Die zijn op dit moment aantrekkelijk gewaardeerd.Petercam L Patrimonial Isin-code: LU0574765839 FRÉDÉRIC DINEUR