Als alles verandert, hebben bedrijfsleiders meer nodig dan visie, strategisch inzicht en le...

Als alles verandert, hebben bedrijfsleiders meer nodig dan visie, strategisch inzicht en lef. Om meerwaarde te creëren en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren, is groeien in organisatievolwassenheid een noodzaak. Daardoor wint het bedrijfsecosysteem aan wendbaarheid en kan het vlot inspelen op veranderingen in de omgeving.