MAAL DRIE IN DRIE JAAR.
...

MAAL DRIE IN DRIE JAAR.Eenentwintig kantoren bezat Manpower eind 1997. Vorig jaar deed het er daar tien bij. Dit jaar nog eens tien. "En in 2000 twintig," zegt een ambitieuze Michel Bodart, general manager Manpower België. Zo wordt het doel van zestig kantoren in 2000 bereikt. En geleidelijk moet Manpower zich op die manier een plaats veroveren, die meer overeenstemt met zijn internationale standing van de wereldwijde nummer twee. Manpower heeft in België een bewogen leven achter de rug. Eind jaren vijftig besliste het bedrijf om in Europa te starten via franchises. In België werd een contract afgesloten met een Amerikaan, Richard Gregg. Tien jaar lang draaide Gregg-Manpower, maar in 1970 verbrak Richard Gregg het contract. Manpower won het twee jaar durende proces over die contractbreuk, maar inmiddels was de oliecrisis uitgebroken en Manpower-topman Mitchell Fromstein besliste om niet verder te investeren in Europa. Gregg mocht, tegen betaling van een eenmalige vergoeding, verder werken. Toch opende einde 1972 Manpower een kantoor in Brussel omdat het hier aanwezig wou zijn. "We zijn van nul gestart met een aandeelhouder die niet wilde investeren," zegt Michel Bodart. "In 1985 hadden we drie kantoren, terwijl onze belangrijkste concurrenten er een veertigtal hadden." Pas toen werd groen licht gegeven voor nieuwe investeringen. En vanaf 1996 gaf Jon Chait, de gedoodverfde, maar gedumpte opvolger van Mitchell Fromstein (zie hoofdverhaal), de impuls voor een versnelde groei.Manpower financiert zijn uitbreiding met eigen middelen. Daardoor is het resultaat niet indrukwekkend, ook al is het steeds positief geweest. Qua omzet ontwikkelde Manpower België zich goed: van 1,7 miljard frank in 1995 naar bijna 2,5 miljard in 1997. In 1998 zou de omzet 10 tot 15% hoger moeten liggen, wat een even grote stijging is als de algemene marktgroei. Toch is dat een prestatie, want eind 1997 verloor Manpower het contract met de Europese Unie. "We hebben dat op prijs verloren," verklaart Michel Bodart. "Als we dat contract buiten beschouwing laten, zijn we vorig jaar met 30% gegroeid." Manpower is de nummer vijf of zes in België, na Interlabor, Vedior, Creyf's en Adecco. De vijfde plaats wordt betwist met Unique. Manpower zoekt zijn groei vooral in Vlaanderen. Van de 31 kantoren zijn er zeventien in het noorden van het land gevestigd, van de tien nieuwe dit jaar zullen er vijf in Vlaanderen openen. In Brussel (zes kantoren, plus twee in 1999) staat Manpower traditioneel sterk. Daar heeft het uitzendbedrijf zich sinds twee jaar gegroepeerd volgens specialiteit: engineering, financiën, burotica, sales, logistiek. Wat meteen aantoont dat Manpower België de trein van de informatietechnologie niet heeft gemist.Manpower heeft sinds kort een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de kantoren verdeeld zijn over twee gelijke groepen, met aan het hoofd een regiomanager en onder hen een aantal area managers. Voor het noorden van het land is de regiomanager de 36-jarige Tom Van de Woestijne. "Met deze structuur kan ik me de geplande groei veroorloven," zegt Michel Bodart. "Maar geen groei zonder meer. De kwaliteit van de dienstverlening is primordiaal." Die is onder meer het gevolg van de ontwikkeling van allerlei tests, zoals de taaltest Linguaskill of Teleskill voor callcenteroperatoren. Veel van deze tests zijn ontwikkeld in Brussel door Manpower Inc., het Europese bruggenhoofd van de Amerikaanse multinational, dat er gevestigd werd door de verstoten zoon Jon Chait.