De Europese beurstoezichthouder ESMA heeft de impact van green bonds op de CO2-uitstoot onderzocht. De opbrengst va...

De Europese beurstoezichthouder ESMA heeft de impact van green bonds op de CO2-uitstoot onderzocht. De opbrengst van die obligaties mag enkel worden gebruikt voor vooraf afgesproken, duurzame doeleinden. Niet alle bedrijven rapporteerden de voorbije tien jaar over hun CO2-uitstoot. In 2019 gaf 23 procent van de Europese emittenten van groene obligaties data over zijn emissie van broeikasgassen. In de bank-, nuts- en energiesector was dat 75 procent. Bij de 67 bedrijven uit die drie sectoren bleek de uitstoot de voorbije tien jaar met gemiddeld 38 procent te zijn gedaald.