Graydon Belgium nv, de grootste leverancier van handelsinformatie in België, heeft zijn database nu ook via het Internet toegankelijk gemaakt. Concurrenten zoals D&B Corporation (Dun & Bradstreet), Infotrade of EuroDB hadden dat al eerder gedaan. Fundamenteel verandert er trouwens weinig voor Graydons cliënteel. Wie toegang wil, moet vooraf een contract afsluiten voor een aantal informatie-eenheden of moet een jaarabonnement k...

Graydon Belgium nv, de grootste leverancier van handelsinformatie in België, heeft zijn database nu ook via het Internet toegankelijk gemaakt. Concurrenten zoals D&B Corporation (Dun & Bradstreet), Infotrade of EuroDB hadden dat al eerder gedaan. Fundamenteel verandert er trouwens weinig voor Graydons cliënteel. Wie toegang wil, moet vooraf een contract afsluiten voor een aantal informatie-eenheden of moet een jaarabonnement kopen voor onbeperkte consultatie en opvolging van bepaalde BTW-nummers. Willekeurig "shoppen" naar handelsinformatie en on line betalen via kredietkaarten, zoals mogelijk is bij D&B Corp. in de VS, is er niet bij. Daarover wordt wel gedacht. Senior sales manager Paul Dingenen ziet on line betalingsfaciliteiten eerder als een mogelijkheid tot kennismaking voor kleine gebruikers. "Als ik kijk naar onze Nederlandse collega's, is daar nog een potentieel," zegt hij. Infotrade zei in maart dat losse on line-verkoop van informatie iets was voor volgend jaar. "We wilden onze bereikbaarheid verder vergroten," verklaart on line-verantwoordelijke Mario Molinari van Graydon aan de Antwerpse Meir de nieuwe toegangsmethode. Graydon begon in 1985 met on line-informatieverspreiding, oorpronkelijk via Videotex, maar al snel via asynchrone en synchrone IBM-verbindingen, later ook via het Grayphone inbelsysteem (gesproken kredietadvies en handelsinformatie via een fax naar keuze) en sinds twee jaar via de Grayline - een rechtstreekse inbelverbinding vanuit een eigen Windows-toepassing. De tarieven zijn onafhankelijk van het type toegang. Technisch gezien is Internet goedkoper voor Graydon dan de Windows-client/server-toepassing. Het moet zich niet meer bekommeren om de software aan de kant van de gebruiker, die een gewone Netscape- of Microsoft-browser kan zijn. "Daardoor kunnen we heel snel producten bijplaatsen en aanpassingen doen. Als je ook de clientsoftware nog moet ontwikkelen en verdelen, ben je beperkt," zegt Molinari. De Internet-dienst maakt ook dat Graydon nu van over de hele wereld tegen lage communicatiekosten en vanaf elke pc met een Internet-aansluiting bereikbaar wordt. Molinari: "We verwachten dat 20% van onze on line-klanten naar de Internet-toegang omschakelt in het eerste jaar, waarschijnlijk vooral kleinere gebruikers."Eind mei krijgt Graydon ook een plaats op het bancaire netwerk Isabel. www.graydon.be, www.dbbelgium.com,www.infotrade.be, www.eurodb.be