Vier decennia geleden bracht Duitsland-kenner Piet De Moor twee jaar in Berlijn door. Het waren de begindagen van een academische loopbaan, en doceren was de reden om naar de Duitse hoofdstad te trekken. Uiteindelijk keerde hij terug naar België, zij het met een gevoel van gemis. Alle sociale contacten die hij in Berlijn legde ten spijt, bleef hij met een wrang gevoel zitten. Ergens had hij de indruk een te oppervlakkig beeld van de stad te hebben meegekregen. Pas vele jaren later kreeg hij de kans daar iets aan te doen; in 2010 ging hij er weer wonen. Dat was jaren na de val van de Muur. Ondertussen was Berlijn opnieuw hoofds...