Van de Belgische familiale aandeelhouders van InBev wordt wel eens gezegd dat ze bier ademen. Waarmee niet wordt bedoeld dat ze dronkaards zijn. Wel dat het bierberoep in hun genen zit. Van Arnoud de Pret, een van de Belgische familiale aandeelhouders en bestuurder bij InBev, kan misschien beter worden gezegd dat hij geld ademt. Voor de kasteelheer uit de omgeving van Dinant gaat de slogan "geen brouwers, maar financiers" misschien wel op. Zo luidde steevast de kritiek het voorbije anderhalf jaar op de Belgische aandeelhouders van het wereldconcern.
...

Van de Belgische familiale aandeelhouders van InBev wordt wel eens gezegd dat ze bier ademen. Waarmee niet wordt bedoeld dat ze dronkaards zijn. Wel dat het bierberoep in hun genen zit. Van Arnoud de Pret, een van de Belgische familiale aandeelhouders en bestuurder bij InBev, kan misschien beter worden gezegd dat hij geld ademt. Voor de kasteelheer uit de omgeving van Dinant gaat de slogan "geen brouwers, maar financiers" misschien wel op. Zo luidde steevast de kritiek het voorbije anderhalf jaar op de Belgische aandeelhouders van het wereldconcern. De sloganeske kritiek dumpt men best op de plaats waar hij thuishoort. Maar het staat buiten kijf dat graaf Ar- noud de Pret Roose de Calesberg - "ik gebruik alleen de korte versie van mijn naam" - zwemt als een vis in de wereld van het grote geld. Zijn nieuwe mandaat als bestuurder bij de fusiebeurs Euro- next NYSE is niet meer dan een logisch gevolg van dat lange verblijf in de haute finance. Als enige Belg vertegenwoordigt de graaf (63) de Belgische driekleur in het trans-Atlantische huwelijk. Hoe Belgisch is De Pret? Nicht Denise trouwde met een nazaat van de grootmaarschalk van het hof van Leopold III. Maar overgrootvader Gaston de Pret (1839-1918), senator voor Antwerpen en burgemeester van Schoten, werd omschreven als een flamingant. Gaston stierf geruïneerd, want hij belegde zijn geld in staatsobligaties. Het fortuin verschrompelde door de grote inflatie na de Eerste Wereldoorlog. Graaf Arnoud de Pret heeft niet graag dat er over het familiale verleden wordt gesproken. Maar het is te rijk om links te laten liggen. De machtsbasis in Antwerpen en de daarmee gepaard gaande verstandshuwelijken leidden tot het familiale bezit van bekende landeigendommen in de provincie als Calesberg, Donk, Ravenhof, Vordenstein. Het verklaart tevens de huidige activiteiten van de graaf. De bestuursmandaten bij onder meer Delhaize, Euronext, InBev, UCB en Umicore hebben minstens twee gemeenschappelijke kenmerken: een wereldwijde operationele activiteit en een vernuftig internationaal financieel netwerk. Want wellicht is het adellijke milieu waarin de graaf vertoeft toch hoofdzakelijk mondiaal gericht. Met misschien een lichte voorkeur voor het oude continent. Wereldbrouwer InBev is wellicht het belangrijkste exploot van de familie. Maar de generale repetitie voor het bierconcern leverde de familie De Pret - wapenspreuk: Prêt à bien faire - al in de achttiende eeuw. De Habsburgkeizer Karl VI, vader van keizerin Maria Theresia, wou van Oostende een internationale zeehaven maken. De Oostendsche Compagnie werd een internationale handelsmaatschappij, geleid door voorvader Jacques de Pret. Een van de resultaten was de kolonie Banquibazar, in de buurt van Kolkata (Calcutta). Tot in China werd handel gedreven. Maar het bedrijf werd veel te winstgevend. Het stak de ogen uit van andere grootmachten. Nederland en Engeland oefenden druk uit op Wenen. In 1731 stopte het avontuur en werd de Compagnie vereffend. Is InBev een late revanche voor die eerste gefnuikte internationale expansie? Arnoud de Pret stond aan de wieg van de internationalisering die het toenmalige Interbrew in de tweede helft van de jaren tachtig begon. Vanaf 1978 als commissaris, vanaf 1990 als bestuurder. Maar de graaf had het in die jaren nog te druk in diverse operationele functies. Steeds weer bekleedde hij een belangrijke rol als financiële topman in een concern. Eerst bij Cockerill, later UCB, de Generale Maatschappij. In de jaren negentig was hij CFO bij Union Minière. Met Karel Vinck vormde hij een hechte tandem. De weekends bleven voorbehouden voor de patrimoniale activiteiten, de verdediging van de familiale belangen. De rol van de graaf was essentieel bij de vorming van Sébastien, een van de drie sleuteltakken van de Belgische familiale aandeelhouders van InBev. Binnen Sébastien huist in hoofdzaak de 'geleding Londerzeel-Schoten': de families De Spoelberch (afdeling Londerzeel) en De Pret Roose de Calesberg (Schoten). Een onvertogen woord over de graaf is overigens een zeldzaamheid. De overgrote meerderheid van de door Trends gecontacteerde personen looft de terreinervaring van de graaf. Uiteraard is ook deze InBev-telg schatrijk, maar hij doet heel gewoon. Je moet hem geen fabeltjes wijsmaken. Hij kent de operationele activiteiten, zit met de handen in de business. De graaf wordt omschreven als zeer bekwaam, ernstig. Een sterke persoonlijkheid met gezond verstand. Bovendien kan je een pint met hem gaan pakken, want hij is aangenaam en joviaal. Een voormalig directielid van een industrieel concern herinnert zich een fikse discussie met een kwaad wordende graaf. De werkrelatie begon met een conflict, maar later werden ze vrienden. Want je kan open met hem discussiëren, hij kan toegeven dat hij ongelijk heeft. Een machtig man die zichzelf kan relativeren? Slechts een enkeling omschrijft Arnoud de Pret als ijdel, mondain. Voor zelfgenoegzaamheid is binnen de raad van bestuur van de trans-Atlantische fusiebeurs overigens geen plaats. Daarvoor is de immense zorg rond een eventuele overtreding van de uiterst strakke NYSE-reglementering te groot. De bestuurder van Delhaize en InBev (via dochter AmBev) heeft voldoende ervaring met een notering in de Big Apple. Wolfgang Riepl