In Antwerpen.
...

In Antwerpen.Een groot huis en een grote wagen mogen in België. Het domineevingertje priemt niet meteen de lucht in, lacht Ronald Winckel. Zoals zijn klanten volgde Winckel de vermogensemigratie van noord naar zuid. Ronald Winckel leidt de nieuwste buitenlandse vestiging van de Amsterdamse zakenbank Kempen & Co. De bank beheert circa 9 miljard gulden (een verdrievoudiging tegenover 1995), waarvan zo'n 60% voor institutionelen en 40% voor particuliere vermogenden. Kempen & Co opende in juni 1998 de deuren aan de Antwerpse Frankrijklei. Ronald Winckel: "In Nederland werken we onder meer samen met fiscalisten. Hun en onze klanten schoven op naar België. Een vermogensbankier moet dicht bij zijn klant zitten om maatwerk te leveren, dus was het logisch om de route naar het zuiden te bewandelen." Leo Belgicus.De nieuwe Antwerpse bankier shopt prachtig meubilair, schilderijen en tapijten bij elkaar. In de hall straalt koningin Beatrix uit haar lijst; de Belgische koning zal volgen. De fijne klanten van Kempen & Co moeten zich prinsheerlijk voelen. Vooraan in de brochure van Kempen & Co België staat de Leo Belgicus, de aloude kaart van de XVII Provinciën, noord en zuid samen: een adempje Benelux-patriottisme. Ronald Winckel: "Wij kennen een vliegende start met al enkele honderden miljoenen gulden die we beheren voor Nederlanders in België. Belgische klanten hebben we nog niet, maar dat zal volgen. Uitbundige reclame maken we niet. De mensen praten met elkaar over hun bank en hun geld en zij kennen Kempen & Co van onze succesvolle beleggingsfondsen. In Nederland zijn fiscale veranderingen aangemeld die de vermogende Nederlanders uit hun eigen land zullen weghouden. Zij die zich in België vestigen, zijn gelukkig. Weinigen voelen de aandrang om terug te keren. Alleen oudere mensen slaan soms om gevoelsredenen opnieuw de weg naar het noorden in." Het Nederlandse team van medewerkers in België heeft gemiddeld acht jaar beleggingservaring. Kempen & Co is een zaken- en vermogensbank met een grote naambekendheid en het belangrijkste deel van professionele beleggers en particulieren boven de Moerdijk. De deuren van Kempen staan open voor vermogens vanaf circa 1 miljoen euro en in de praktijk is dat vaak een veelvoud hiervan. Kempen & Co verschaft geen kredieten, maar bevoorschotting op effecten is mogelijk, en houdt geen grote debiteurenportefeuille aan. De bank is, behalve in vermogensbeheer, actief in trustzaken, effectenbemiddeling en corporate finance (bijvoorbeeld de aandelensplitsing bij de ontvlechting van Buhrman en Koninklijke Nederlandse Papier). Het aantal medewerkers is 270 en Kempen & Co is dus meerdere maatjes groter dan Stroeve. Ook Kempen & Co heeft, zoals Stroeve, het hoofdkantoor aan de Amsterdamse zogenaamde Gouden Bocht, de Herengracht. De grachtengordel is een concentratie van zeventiende-eeuwse Nederlandse rijkdom. Beleggingsfondsen.Kempen & Co bedient de grote particulieren en de institutionele beleggers. De bank bouwde ook een waaier van beleggingsfondsen uit. De Orange Funds leggen een klemtoon op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam en elders in Europa. Kempen & Co heeft vestigingen in Utrecht (Financiële Plannning), Genève, Edinburgh (voor het beheer van Europese small- en midcap funds) en New York (voor de advisering van Nederlandse aandelen aan Amerikaanse institutionals). Een concurrent: "Ze zullen het niet gaarne horen, maar ik beschouw Kempen & Co als een luxe-retailbankier die meer dan je van een vermogensbankier mag verwachten de klanten leidt naar de eigen beleggingsfondsen." Kempen & Co is financieel innoverend en begon eind jaren '80 met de zogenaamde stapelfondsen: het opstapelen van belastingvrije deelnemingen - met een gematigd risicoprofiel. Het eerste stapelfonds was De Zonnewijzer, onder meer gevuld met pakketjes belastingvrije gecumuleerde preferente aandelen van ABN Amro en KNP. Ronald Winckel: "De jongste vijf jaar werd gemiddeld 22% per jaar rendement geboekt met onze Nederlandse smallcapfondsen." Clickfondsen zijn bekend en werden populair in Nederland door Generale Bank Nederland. Kempen & Co pikte daarop in en biedt bijvoorbeeld het clickfonds Het Zonnestelsel aan, dat koerswinsten op de Amsterdam Stock Exchange via subfondsen op vaste tijden in een jaar zevenmaal laat clicken. Deze maand wordt Het Sterrenstelsel geïntroduceerd, waardoor ook op de Europese markt op vaste tijden kan worden geclickt. Ronald Winckel: "In een grillige beursmarkt leggen deze fondsen een stabiel fundament." Kempen & Co is beursgenoteerd in Amsterdam en kent geen meerderheidsaandeelhouder. Behalve de verzekeraar Stad Rotterdam (20,1%) zijn er nog een achttal aandeelhouders met belangen tussen 5% en 8,5%. Circa 30% is in het bezit van het beleggend publiek. De bank is bijzonder rendabel en heeft in haar halfjaarbericht een zeer aanzienlijke winststijging bevestigd, ondanks de voorbije magere maanden, aldus Ronald Winckel: "We streven naar een inkomen dat gebalanceerd uit onze drie hoofdactiviteiten vloeit." Het balanstotaal klom van 633 miljoen gulden (1996) naar 1053 miljoen gulden (1997). Over het eerste halfjaar 1998 behaalde de bank een resultaat van 50 miljoen gulden, nagenoeg gelijk aan het gehele jaarresultaat over 1997 (55 miljoen gulden). Het rendement op eigen vermogen steeg in 1997 van 24% tot 32%. Frans Crols