Het beursgenoteerde Luikse bedrijf EVS Broadcast Equipment is al jaren dominant op de markt van de livesportverslaggeving. Het werd opgericht in 1994 en ontwikkelde al vrij snel digitale recorders met een harde schijf. Die toestellen maakten het mogelijk tv-beelden snel te bewerken en te vertragen, en gaven de tv-zenders een enorme flexibiliteit die ze niet hadden met de bestaande technologie.
...

Het beursgenoteerde Luikse bedrijf EVS Broadcast Equipment is al jaren dominant op de markt van de livesportverslaggeving. Het werd opgericht in 1994 en ontwikkelde al vrij snel digitale recorders met een harde schijf. Die toestellen maakten het mogelijk tv-beelden snel te bewerken en te vertragen, en gaven de tv-zenders een enorme flexibiliteit die ze niet hadden met de bestaande technologie. In 1996 maakte EVS furore op de Olympische Spelen van Atlanta. Sinds die doorbraak was het aanwezig op alle grote sportmanifestaties, met als uitschieters de Wereldbeker en het Europees kampioenschap voetbal en de zomer- en winterspelen. Daardoor zijn de activiteiten sterk seizoensgebonden. Tijdens de even jaren, waarin die grote evenementen traditioneel plaatsvinden, krijgen de cijfers een boost, omdat EVS dan heel wat materiaal verhuurt aan de bedrijven die de beelden schieten. Daarnaast is er een onrechtstreeks effect. Tv-zenders doen in de even jaren de meeste investeringen, omdat ze op hun best willen zijn op de grote sportafspraken. Vertrekkend van zijn digitale recorders heeft de groep door de jaren een rist toepassingen en applicaties ontwikkeld. Vandaag heeft EVS 90 procent van die markt in handen. In 2014 kwamen de inkomsten uit die activiteit op 14 miljoen euro uit, tegenover naar verwachting ongeveer 12 miljoen euro dit jaar. Voor de Spelen in Rio had EVS een contract met Olympic Broadcasting Services, de instantie die verantwoordelijk is voor het uitzenden van alle televisiebeelden. EVS mag daarover contractueel geen informatie prijsgeven, maar het staat wel vast dat tijdens de Spelen aan elk van de veertig stadions waar de sportdisciplines werden beoefend, een regiewagen stond waarin huurapparatuur van EVS te vinden was. De technologie voor de supervertraagde beelden is door de jaren krachtiger geworden, want er wordt nu gewerkt met camera's die, in plaats van 25 beelden per seconde, 75 à 100 beelden per seconde kunnen opnemen. Bij een vertraging met een derde van de snelheid geeft dat veel scherpere beelden. De lijntjes die op de tv-beelden werden getrokken in disciplines zoals het verspringen of het kogelstoten, zijn niet van EVS, maar van softwarebedrijven zoals het Italiaanse Deltatre. Het aantal nieuwe snufjes bij de verslaggeving van sportwedstrijden blijft in beweging en de concurrentie staat niet stil. Ook EVS heeft nieuwe toepassingen, zoals een app waarmee de kijker zelf kan kiezen welke fase van een wedstrijd hij opnieuw wil zien en uit welke camerahoek. Het product blijft nog wat achter, omdat tv-stations, die daarvoor moeten betalen, aarzelen om de technologie te gebruiken. Die afhankelijkheid van de sportmarkt heeft EVS enkele jaren terug stevige groeipijnen bezorgd, waardoor de beurskoers klappen kreeg. De jaarlijkse groei van die markt is beperkt, tussen 2 à 5 procent, terwijl EVS door zijn dominantie nog maar weinig marktaandeel kon winnen. De beleggers begrepen ook niet altijd de grilligheid van de resultaten, wat de beurskoers in oneven jaren weleens parten speelde. Het management besliste het over een andere boeg te gooien en meer in te zetten op studio's en op opnamemateriaal voor tv-zenders en productiehuizen. Het verdeelde zijn commerciële teams over vier markten. Naast sport kwamen er vrije tijd bij, zoals realityshows en concerten, en nieuwsuitzendingen en media. Zo kon het bedrijf zijn middelen beter richten op een markt die jaarlijks veel sterker groeit. Bovendien zag EVS daarin nog heel wat progressiemarge, aangezien het in vrije tijd, nieuws en media slechts een marktaandeel van minder dan 10 procent had. Toch kon EVS lange tijd niet volledig profiteren van die strategische ommezwaai. Door de economische onzekerheid en de snelle technologische omwentelingen stelden studio's investeringen uit. De laatste kwartalen was er toch een lichte verbetering. Er is een onomkeerbare overgang naar digitaal aan de gang, en de studio's konden de kat niet uit de boom blijven kijken. Bovendien vergt de omschakeling naar hd-beelden complexere toestellen en processen. En vroeger waren enkel tv-stations op de audiovisuele markt actief, nu zijn er ook telecommaatschappijen en spelers zoals Yahoo! en Google, en aanbieders van video on demand als Netflix en Telenet. Begin 2015 kreeg EVS een nieuwe CEO, Muriel De Lathouwer. Sindsdien is in de strategie van het Luikse bedrijf een focus op de kosten bij gekomen. Toch heeft het zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling opgedreven. Het bedrijf heeft daar de ruimte voor, want het heeft geen schulden en het staat financieel sterk. Uit de publicatie van de tweedekwartaalcijfers blijkt dat de strategische ingrepen van de afgelopen jaren eindelijk vruchten af beginnen te werpen. De technologische voorsprong, de aantrekkende groei van de studiomarkt en de lagere kosten hebben ervoor gezorgd dat de ebit dat kwartaal uitkwam op 17,4 miljoen euro, of maar liefst 23 procent boven de analistenconsensus. De brutomarge klom tot 77,3 procent, terwijl de analisten gemiddeld slechts op 73,3 procent hadden gerekend. Nog meer positieve verrassingen zijn de komende trimesters niet uitgesloten. Ook EVS lijkt goud te hebben weggekaapt. Francis Muyshondt