Ja Boris Cukon, analist bij Fuchs

"De terugval van de goudprijs is een moment om goud bij te kopen. Vooral westerse beleggers verkopen goud, maar dat wordt gecompenseerd door de kopers in het Verre Oosten, waar er een reële vraag is naar baar goud en goudmunten."
...

"De terugval van de goudprijs is een moment om goud bij te kopen. Vooral westerse beleggers verkopen goud, maar dat wordt gecompenseerd door de kopers in het Verre Oosten, waar er een reële vraag is naar baar goud en goudmunten." "Goud is een zaak van vraag en aanbod. Er is een serieus probleem aan de aanbodzijde. Sinds 2004 is het aantal ontdekkingen van nieuwe economisch ontginbare goudreserves fors gedaald tegenover de jaren negentig. Momenteel wordt 10 à 20 miljoen troy ounce goud per jaar ontdekt, terwijl de vraag -- van de juwelensector, de industrie en beleggers -- jaarlijks 88 à 90 miljoen troy ounce bedraagt. Recyclage van goud vangt maar een derde van die vraag op. Bovendien worden goudmijnen gesloten, omdat ze verlieslatend zijn door de lage goudprijs. Een studie van BMO Capital Markets kwam uit op een totale productiekostprijs van 1624 dollar per troy ounce goud. De sluitingen zetten het aanbod nog meer onder druk. De vraag zal hoog blijven. De wereldeconomie kampt met ernstige problemen, en de centrale banken in de Verenigde Staten, Europa en Japan blijven agressief geld drukken." "De komende maanden zal goud een bodemkoers tussen 1050 en 1250 dollar bereiken. Dat wordt de laatste aankoopmogelijkheid in de goudhausse. Op basis van het onevenwicht tussen de vraag en het aanbod is de kans groot dat de goudprijs de komende jaren naar 2500 dollar stijgt.""Onder 1300 dollar is goud natuurlijk interessanter dan tegen 1800 dollar, maar toch zou ik geen goud bijkopen. Het is moeilijk de waarde van goud te bepalen. Je mag niet zomaar aannemen dat de goudprijs gelijk is aan de productiekosten plus een premie voor de schaarste. Goud is ook niet te vergelijken met olie, dat verdwijnt na consumptie. De goudvoorraad wordt altijd maar groter. Die schaarste is dus een relatief begrip. "Twee belangrijke steunpijlers van de goudprijs zijn de voorbije weken en maanden afgezwakt: de angst voor de ontwaarding van het papiergeld en het uiteenvallen van de eurozone. Goud heette bescherming te bieden tegen de verwachte hyperinflatie door het beleid van de centrale banken. Maar tot nu toe is er maar weinig inflatie. De geldhoeveelheid is slechts beperkt gestegen, doordat de banken de extra liquiditeiten van de centrale banken oppotten in plaats van ze uit te lenen. Pas als het banksysteem zich weer herstelt, zou de geldhoeveelheid stijgen, maar zover zijn we nog lang niet. Bovendien heeft de Amerikaanse centrale bank laten doorschemeren dat ze haar soepele beleid stilaan zal afbouwen. De stijging van de rente door die aankondiging verhoogt de kosten om goud aan te houden. Goud betaalt geen coupons uit, terwijl de hogere rente obligaties opnieuw interessanter maakt. "De angst voor het uiteenvallen van de eurozone was een belangrijke drijfveer om goud te kopen en zich te beschermen tegen een terugkeer naar de nationale munten. Dat risico is kleiner geworden. Goud is nog altijd een verzekeringspremie, maar beleggers beperken het gewicht in hun portefeuille het beste tot 2 à 3 procent."MATHIAS NUTTIN