Kabinet Maystadtop de hoogte
...

Kabinet Maystadtop de hoogte Het kabinet van minister van Financiën Philippe Maystadt is al drie jaar op de hoogte van de onregelmatigheden rond de beursvennootschap Goethals & Co. Toch geraakte gewezen voorzitter Erik Goethals pas begin oktober '96 in moeilijkheden, toen hij door de onderzoeksrechter werd ondervraagd in verband met een beschuldiging van misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en inbreuken op de wetgeving rond het spaarwezen. In totaal zou gewezen Eendracht Aalst-voorzitter Goethals voor 2 miljard frank hebben onttrokken via de Zwitserse vennootschap Sogespat. Kon de omvang van het dossier worden beperkt ? In een brief van 28 april '93 aan het kabinet-Maystadt maakt boekhouder Patrick De Bruyn melding van een onderzoek van het Interventiefonds de controle-instantie voor beursvennootschappen naar de activiteiten van Goethals & Co. De Bruyn zegt dat één van de medewerkers van het Interventiefonds hem telefonisch op de hoogte bracht van het "witwassen van gelden" via Sogespat. Deze feiten zouden sinds juli '92 bekend zijn. De Bruyn : "Ik had een financieel geschil met Goethals & Co. Het duurde lang eer het Interventiefonds mijn klacht wilde behandelen. Slechts nadat ik de zaak politiek aanhanging maakte, werd de zaak in mijn voordeel beslecht." Het kabinet van de minister van Financiën wijst alle verantwoordelijkheid af. Een woordvoerder : "Dit is geen dossier van onze minister. Wij waren misschien op de hoogte van een onderzoek in verband met Goethals, maar het zou niet correct zijn geweest om een enquête te voeren. Dat is de zaak van de toezichthoudende overheid."Het dossier Goethals werd indertijd behandeld door directeur-zaakvoerder Albert Nisten van het Interventiefonds. "We hebben in '92 gezocht naar een parallel financieel circuit bij Goethals," klinkt het bij Nisten, vandaag adjunct-directeur bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. "We hebben toen niets gevonden. Onze belangrijkste informatiebron bestaat vandaag uit gedupeerde beleggers. Zouden die vier jaar geleden hebben gereageerd, hadden we de schade waarschijnlijk kunnen beperken." ERIK GOETHALS (GOETHALS & CO) Vier jaar geleden was er al een onderzoek naar onregelmatigheden rond de beursvennootschap.