Over de invulling van de taxshift is lange tijd onderhandeld. Een van de elementen was de verlaging van de lasten op arbeid, voor meer tewerkstelling en een betere concurrentiepositie van de Belgische bedrijven. Goedkopere medewerkers zijn ook voor starters en groeiers positief. Op 30 december 2015 verschenen concrete maatregelen in het Belgisch Staatsblad. En op 1 januari 2016 ging de uitbreiding van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen, gericht op eerste aanwervingen, van ...

Over de invulling van de taxshift is lange tijd onderhandeld. Een van de elementen was de verlaging van de lasten op arbeid, voor meer tewerkstelling en een betere concurrentiepositie van de Belgische bedrijven. Goedkopere medewerkers zijn ook voor starters en groeiers positief. Op 30 december 2015 verschenen concrete maatregelen in het Belgisch Staatsblad. En op 1 januari 2016 ging de uitbreiding van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen, gericht op eerste aanwervingen, van kracht. Werkgevers krijgen al sinds vele jaren 'korting' bij de aanwerving van de eerste vijf medewerkers. Wat is er dan nu nieuw? Iris Tolpe, Director Legal bij Securex: "Wel, als een bedrijf tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zijn eerste medewerker aanwerft, dan krijgt het voor onbepaalde duur de vrijstelling van de basisbijdrage van de patronale lasten. Enkele beperkte bijdrages daarbinnen blijven weliswaar nog bestaan." "Aanwerven wordt op het vlak van patronale lasten niet gratis, maar de nieuwe maatregelen zorgen toch voor een flink verschil", vervolgt Luc De Pauw, Director Sociaal Secretariaat. "En de vroegere forfaitaire vermindering voor de eerste tot de vijfde medewerker verschuift naar de tweede tot de zesde medewerker. Best wel wat werkgevers zaten op die maatregel te wachten en hakten sindsdien de knoop door. We merken bij onze klanten nu al een aanwervingstoename van 80%. Werkgevers kunnen die verminderingen ook zelf berekenen via www.loonkost.be." Bovendien, en het was geen aprilvis, geldt sinds 1 april 2016 de vermindering van het basispercentage van de werkgeversbijdrage. Iris Tolpe: "Die zal dalen tot 25% op de loonmassa vanaf 2018. Dat voordeel is overigens cumuleerbaar met de andere nieuwe maatregelen. In ruil worden de structurele verminderingen afgebouwd, maar na de hervorming zal de loonlast in elk geval lager zijn." "Voor een bedrijf met een loonmassa van bijvoorbeeld 5 miljoen euro betekent die verlaging van de werkgeversbijdrage een korting van 80.000 euro in 2016 tot 160.000 euro vanaf 2018", rekent Luc De Pauw voor. "Veel klanten vragen ons om - volgens hun reële situatie - het verschil voor de komende jaren te berekenen. Zo vertellen we hen hoeveel ze extra kunnen investeren in groei of aanwerving. Het biedt ook mogelijkheden op het vlak van de financiële promotie van medewerkers. Trouwens, ook dankzij de taxshift houden werknemers sinds 1 januari 2016 meer van hun loon over."