Sinds 19 juni is in Vlaanderen het decreet over brownfieldconvenanten van kracht. Het decreet richt zich specifiek tot projectontwikkelaars en investeerders in brownfieldontwikkeling. Via een convenant met de Vlaamse overheid gelden voor die vastgoedspelers verfijnde en ietwat soepeler spelregels. Het decreet geeft aan de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) de bevoegdheid om als investeerder in brownfieldprojecten te stappen. Op die manier wordt de Vlaamse overheid een actieve p...

Sinds 19 juni is in Vlaanderen het decreet over brownfieldconvenanten van kracht. Het decreet richt zich specifiek tot projectontwikkelaars en investeerders in brownfieldontwikkeling. Via een convenant met de Vlaamse overheid gelden voor die vastgoedspelers verfijnde en ietwat soepeler spelregels. Het decreet geeft aan de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) de bevoegdheid om als investeerder in brownfieldprojecten te stappen. Op die manier wordt de Vlaamse overheid een actieve partij. "Maar het is niet de bedoeling dat wij het gras gaan wegmaaien voor de voeten van de private spelers", zegt Bart Huybrechts, business unit manager van PMV-vastgoed. "We hebben een actieve en een passieve rol. Als actieve partij gaan we de zwaarste risico's op de site proberen weg te nemen, zodat het voor de private spelers comfortabeler wordt om in te stappen. In onze passieve rol beperken we ons tot de financiering van een project, bijvoorbeeld via een overbruggingskrediet." Aan welke criteria moet een brownfielddossier voldoen om in aanmerking te komen voor steun van PMV? "Het moet gaan om dossiers met een maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen. Dat is bewust een brede omschrijving. Een brownfield die herontwikkeld wordt tot een bedrijventerrein heeft een maatschappelijke meerwaarde, want Vlaanderen heeft nood aan bedrijventerreinen. In de praktijk kijken we vooral naar projecten die wat moeilijker zijn vanwege de schaal, de zware problematiek ... Petrolium Zuid in Antwerpen, een site van ongeveer 75 hectare, is een voorbeeld. We stappen niet in zogenaamde blackpoints of blackfields, sites zonder enig rendementsperspectief. We doen niet aan verliesfinanciering." Volgens kenners in de privésector is daar nochtans een rol weggelegd voor de overheid. "Voor grote, moeilijke sites die het lokale niveau overstijgen, heb je in plaats van een ParticipatieMaatschappij Vlaanderen eigenlijk een Maatschappij Vlaanderen nodig", meent Steve Leroi (Sita Remediation). "Een partij die zoals de English Partnerships in het Verenigd Koninkrijk niet alleen participeert, maar ook het initiatief neemt en daarvoor voldoende middelen ter beschikking heeft." De privéspelers loven wel unaniem de Vlaamse wetgeving en administratie. "Vlaanderen is een trendsetter geweest", zegt Kristof De Smet (Brocap). "We hebben een goed werkende wetgeving en administratie. Misschien een beetje te goed. Wat meer flexibiliteit zou soms geen kwaad kunnen."