Wereldwijd heeft het Waalse IBA al 25 grote protontherapiecentra voor kankerbehandeling opgezet. "Voor een tiental daarvan, vooral in de VS, was Delcredere doorslaggevend", zegt financieel directeur Bernard Dandoy. "Zo konden we referenties opbouwen."
...

Wereldwijd heeft het Waalse IBA al 25 grote protontherapiecentra voor kankerbehandeling opgezet. "Voor een tiental daarvan, vooral in de VS, was Delcredere doorslaggevend", zegt financieel directeur Bernard Dandoy. "Zo konden we referenties opbouwen." Een compleet protontherapiecentrum kost 120 tot 130 miljoen euro, kosten voor vastgoed en financiering inbegrepen. "Van dat bedrag neemt de apparatuur van IBA 50 tot 70 miljoen euro voor haar rekening", zegt Dandoy. "Daarvan betalen we 1 procent aan Delcredere voor de verzekering tegen niet-betaling door de klant. Veel belangrijker is de dekking van het financieringsrisico. Onze Belgische bank is bereid onze klant te financieren omdat Delcredere het risico verzekert. Die dekking is voor rekening van de klant, maar maakt het ons mogelijk zaken te doen." Kijkt IBA wel eens bij de concurrentie? "Voor kleine projecten wel", zegt Dandoy, "maar voor grote projecten kunnen we eigenlijk niet buiten Delcredere." Weerspiegelt zich dat ook in de prijzen van Delcredere? "Monopolieprijzen zijn niet de opdracht van een overheidsbedrijf, wel de ondersteuning van de Belgische export. Pas als Delcredere zou overdrijven, kijken we elders." Delcredere dekt buitenlandse projecten met lange financieringstermijnen. Resilux, de Vlaamse producent van voorvormen voor petflessen, is klant bij Credimundi. Dat is het onderdeel van Credendo Group voor kortetermijndekking. "Voor onze operaties in niet-OESO-landen werken we met Credimundi omwille van de stabiliteit", zegt Katrien Matthys, kredietmanager van Resilux. "Wij hebben een productievestiging in Rusland. Toen daar in 1998 een financiële crisis losbarstte, waren we er in volle opgang. Credimundi is ons toen blijven steunen. In vergelijking met andere kredietverzekeraars houdt Credimundi zijn risicodekking veel langer open op probleemlanden." Credimundi blijft ook steunen bij probleemklanten, bijvoorbeeld via de zogenoemde recyclageplannen. Matthys: "Stel, onze klant komt in betalingsmoeilijkheden. Een recyclageplan laat hem toe tegelijk nieuwe leveringen te betalen en oude schulden af tossen. Voor elke nieuwe levering van 100 betaalt hij 150. Daarvan gaat 100 naar ons, zodat wij zaken blijven doen zonder nieuwe risico's. De resterende 50 gaat naar de aflossing van de oude schulden, die Delcredere op zich genomen heeft." Al dat moois is uiteraard niet gratis. "We zijn nog altijd bereid de prijs te betalen gezien de service en de dekking van moeilijke landen", besluit Matthys. "Zonder Credimundi waren we wellicht even ver geraakt, maar met een pak meer geld, risico's en kopzorgen."