Stel: uw zoon of dochter is het slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een medeleerling. Wie zal de kosten vergoeden? In de eerste plaats is er de verplichte verzekering schoolaansprakelijkheid of schoolverzekering die de school heeft afgesloten. Die dekt de schade die wordt veroorzaakt door zowel de leerkrachten, de directie, het administratief personeel als de leerlingen tijdens schoolactiviteiten.
...

Stel: uw zoon of dochter is het slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een medeleerling. Wie zal de kosten vergoeden? In de eerste plaats is er de verplichte verzekering schoolaansprakelijkheid of schoolverzekering die de school heeft afgesloten. Die dekt de schade die wordt veroorzaakt door zowel de leerkrachten, de directie, het administratief personeel als de leerlingen tijdens schoolactiviteiten. In de tweede plaats is er de familiale verzekering - ook wel burgerlijke aansprakelijkheid gezin genoemd - die de schade kan verzekeren. Juridisch gezien bent u als ouder aansprakelijk voor de schade toegebracht door uw minderjarige kinderen aan zogenaamde derden, bijvoorbeeld een medeleerling. Die verzekering is niet verplicht maar kan heel nuttig zijn om de schade te betalen die 'derden' lijden in het kader van uw privéleven - en dus niet alleen op school. Aan de meeste familiale verzekeringen is een verzekering rechtsbijstand gekoppeld, die ervoor zorgt dat alles wordt gedaan om bij schade een gepaste vergoeding te verkrijgen. Als de vergoeding niet in der minne geregeld kan worden, dan kunt u op kosten van de verzekeraar naar de rechtbank gaan. De verzekering rechtsbijstand maakt het ook mogelijk de betrokken partijen voor de rechtbank te brengen als uw kind het slachtoffer is van een ongeval op school. In dat geval neemt de verzekering de kosten van de procedure voor haar rekening. Voor alle duidelijkheid: voor u een gerechtelijke procedure opstart, moet u contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Die zal altijd eerst zoeken naar een minnelijke oplossing. Als u van oordeel bent dat de minnelijke regeling niet de beste is of dat u via gerechtelijke weg meer kunt bereiken, dan mag u een advocaat raadplegen op kosten van de verzekeraar rechtsbijstand. Goed om te weten is dat u vrije keuze hebt van advocaat. Soms kan geen aansprakelijke voor het ongeval op school worden aangewezen. In dat geval kan de individuele ongevallenverzekering soelaas bieden. Zo'n verzekering kan zowel door de school als door de ouders worden afgesloten. De door de ouders afgesloten individuele ongevallenverzekering vergoedt de lichamelijke letsels van hun kinderen op school of op de weg naar en van school of ergens anders. De verzekering is interessant als de vergoedingen van de schoolverzekering te laag zijn of als het ongeval is uitgesloten door de schoolverzekering. Als uw kind een zwaar ongeval heeft op school en opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan is een hospitalisatieverzekering interessant. Die verzekering betaalt de opnamekosten bovenop de terugbetaling van die kosten door uw ziekenfonds. Goed om te weten is dat een hospitalisatieverzekering dikwijls voorzien is in een groepsverzekering die door uw werkgever is afgesloten. Uw zoon schuift uit op de resten van voedsel in de refter en loopt een hersenschudding op. In zo'n geval kan de school nalatigheid worden verweten; de school is aansprakelijk voor de staat waarin de schoollokalen zich bevinden. In dat geval zal de schoolverzekering tussenbeide komen. Wordt er geen minnelijke regeling gevonden of is het bedrag te laag naar uw mening, dan moet de zaak worden uitgevochten voor de rechtbank. De kosten van de gerechtelijke procedure zullen worden betaald door de verzekering rechtsbijstand die deel uitmaakt van uw familiale polis. Uw dochter wordt op de speelplaats ten val gebracht door een medeleerling. Een gebroken arm is het resultaat. In dat geval zijn er meerdere verzekeringen die soelaas kunnen bieden. In de eerste plaats is er de schoolverzekering, als blijkt dat er een gebrek aan toezicht was. Als u niet genoeg vergoed wordt door de schoolverzekering en de zaak voor de rechtbank brengt, dan komt de verzekering rechtsbijstand tussenbeide. Ten slotte is er de familiale verzekering die de schade kan vergoeden, als de ouders van de aansprakelijke medeleerling er een hebben. Uw zoon maakt een ongelukkige val bij het verlaten van de schoolbus en ontwricht zijn knie. In zo'n situatie kan geen aansprakelijke worden aangewezen. De vergoeding van de lichamelijke schade zal gebeuren door de individuele verzekering ongevallen van de school - als er een is - of door uw persoonlijke ongevallenverzekering - als u die hebt. Gaat het ongeval gepaard met een ziekenhuisopname, dan kunt u uw hospitalisatieverzekering aanspreken, als u of uw werkgever die hebben afgesloten.JOHAN STEENACKERS