Burn-outs lijken aan een opmars bezig. Zo is het aantal zelfstandigen die om psychische gezondheidsredenen hun activiteit gedurende meer dan één jaar hebben stopgezet, tussen 2007 en 2011 gestegen met 18,5 procent. Er bestaat geen eenduidige definitie van een burn-out, maar de aandoening heeft wel een typisch kenmerk: ze gaat gepaard met psychische en fysische uitputtingsverschijnselen die vaak het gevolg zijn van overbelasting op het werk. Iedereen kan er het slachtoffer van worden. Een burn-out is dus geen psychische ziekte, anders dan bijvoorbeeld een depressie.
...

Burn-outs lijken aan een opmars bezig. Zo is het aantal zelfstandigen die om psychische gezondheidsredenen hun activiteit gedurende meer dan één jaar hebben stopgezet, tussen 2007 en 2011 gestegen met 18,5 procent. Er bestaat geen eenduidige definitie van een burn-out, maar de aandoening heeft wel een typisch kenmerk: ze gaat gepaard met psychische en fysische uitputtingsverschijnselen die vaak het gevolg zijn van overbelasting op het werk. Iedereen kan er het slachtoffer van worden. Een burn-out is dus geen psychische ziekte, anders dan bijvoorbeeld een depressie. Groepsverzekeringen brengen een extra pensioenkapitaal op en voorzien in een overlijdensdekking. Daarnaast kunnen ze ook extra verzekeringen bevatten, zoals een dekking voor ziekenhuisopname en voor arbeidsongeschiktheid. De waarborg voor ziekenhuisopname dekt ziekenhuiskosten en vergoedt vaak ook de ambulante kosten die rechtstreeks met de ziekenhuisopname te maken hebben, weliswaar beperkt tot de periode voor en na de opname. De waarborg tegen arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat de verzekeraar vanaf de tweede maand dat de werknemer arbeidsongeschikt is, een aanvulling uitkeert op het deel van het loon dat het ziekenfonds betaalt. Vanaf de tweede tot de twaalfde maand valt een zieke werknemer terug op 60 procent van zijn normale inkomen, tot een maximum van 41.092,59 euro (bedrag geldig voor 2013). Vanaf het tweede jaar daalt zijn loon zelfs tot 55 procent als hij alleenstaande is, of tot 40 procent als hij samenwoont. De groepsverzekeraar vult dan de rest van het inkomen aan. Een arbeidsongeschiktheidsdekking gaat samen met een waarborg voor premievrijstelling, waardoor de verzekeraar de premies van de groepsverzekering doorbetaalt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. De praktijk wijst uit dat slechts één op de drie bedrijven in België een dekking voor arbeidsongeschiktheid en een waarborg voor premievrijstelling vastkoppelt aan de groepsverzekering voor zijn werknemers. "Een burn-out wordt dan wel als een ziekte beschouwd die leidt tot arbeidsongeschiktheid, maar toch hanteren veel verzekeraars beperkingen", weet Marijke Van Roijen, expert Employee Benefits bij de verzekeringsmakelaar ADD, die is gespecialiseerd in ondernemingsrisico's. "De reden van de ziekhuisopname is bepalend voor de verzekerbaarheid. Als een werknemer die lijdt aan een burn-out wordt opgenomen in het ziekenhuis met fysieke klachten -- hij heeft bijvoorbeeld veel hoofdpijn door de burn-out -- dan is hij wel verzekerd. Is de opname enkel een gevolg van zijn psychische klachten, dan is de verzekerbaarheid vaak beperkt tot enkele dagen per jaar, of de verzekeraar keert zelfs helemaal geen vergoeding uit." De verzekeringsmakelaar ADD heeft berekend hoeveel groepsverzekeraars in hun polissen voorzien in een dekking tegen een burn-out. 50 procent voorziet in een dekking tegen ziekenhuisopname voor een burn-out. 33,4 procent biedt die waarborg niet, en 16,6 procent doet dat met beperkingen. Voor de waarborg voor arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling liggen de cijfers nog lager. 14 procent van de verzekeraars biedt zo'n dekking in geval van een burn-out. 57 procent biedt daarvoor slechts een gedeeltelijke dekking, 29 procent verzekert een burn-out helemaal niet. De conclusie is duidelijk, volgens Rudy Peeters van ADD. "De meeste verzekeraars lopen achterop als het gaat om waarborgen voor psychosociale problemen. En dat terwijl de houding van het RIZIV tegenover geestelijke gezondheidszorg lijkt te veranderen. Zo worden klinisch psychologen binnenkort wellicht erkend, om een zinvol alternatief te bieden voor behandelingen met vaak dure medicatie." JOHAN STEENACKERS