De nationale BOB-campagne is weer van start gegaan. De volgende weken zullen overal in het land alcoholcontroles plaatsvinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alcoholintoxicatie -- of rijden onder invloed -- en dronkenschap achter het stuur. Er is sprake van alcoholintoxicatie als wordt vastgesteld dat een bestuurder 0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht heeft. Dat gehalte komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Voor professionele bestuurders wordt die grens vanaf 1 januari op 0,2 promille gebracht.
...

De nationale BOB-campagne is weer van start gegaan. De volgende weken zullen overal in het land alcoholcontroles plaatsvinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alcoholintoxicatie -- of rijden onder invloed -- en dronkenschap achter het stuur. Er is sprake van alcoholintoxicatie als wordt vastgesteld dat een bestuurder 0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht heeft. Dat gehalte komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Voor professionele bestuurders wordt die grens vanaf 1 januari op 0,2 promille gebracht. Dronkenschap houdt in dat een chauffeur door het alcoholgebruik deels de controle over zijn lichaam is verloren. Dat wordt subjectiever beoordeeld. Het is perfect mogelijk dat als twee personen hetzelfde promille alcohol in het bloed hebben, de een dronken is en de ander niet. Het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap is van belang om de boete te bepalen. Het ver-schil is nog belangrijker om de verantwoordelijkheid voor een ongeval in te schatten. Alcoholintoxicatie wordt vastgesteld door een ademtest. De politie kan die test afnemen bij een wegcontrole of nadat een bestuurder betrokken is geweest bij een ongeval. Is het resultaat safe (S), dan mag de bestuurder doorrijden. Is het resultaat positief (P) of A (alarm), dan moet hij opnieuw een ademanalyse ondergaan, om de precieze hoeveelheid alcohol te meten. Om dronkenschap vast te stellen, stelt de politie een aantal vragen, of ze doet de chauffeur een eind lopen of laat hem praktische proeven doen. Zo wordt nagegaan hoe hij praat en loopt, en of hij zich nog voldoende kan oriënteren. Ook het voorkomen van de bestuurder -- sporen van braaksel of zware oogleden -- kan een rol spelen. Bij een discussie beslist uiteindelijk de rechter of er sprake is van dronkenschap. De wet is streng voor wie rijdt onder invloed. Tussen 0,5 en 0,8 promille bedraagt de boete tussen 150 en 3000 euro. Een minnelijke schikking is mogelijk. De overtreder krijgt een onmiddellijk rijverbod van drie uur. Boven 0,8 promille loopt de boete op van 1200 tot 12.000 euro. Bij een intoxicatie boven 1,5 promille komt de zaak voor de politierechtbank. De betrapte bestuurder krijgt een onmiddellijk rijverbod van zes uur. Bij meer dan 1,6 promille wordt zijn rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Bij dronkenschap beloopt de boete tussen 1200 en 12.000 euro, met een rijverbod van minstens een maand. Het rijbewijs van de bestuurder wordt onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De straffen worden fors verhoogd na herhaalde overtredingen. Na een positieve ademtest mag de bestuurder niet verder rijden. Kan niemand anders het stuur overnemen, dan moet de overtreder de wagen achterlaten voor een periode van drie tot zes uur. Komt de zaak voor de politierechter, dan kan die ook nog een rijverbod opleggen. Hoe meer alcohol in het bloed wordt aangetroffen, hoe langer dat verbod kan oplopen. Heeft de overtreder minder dan 1,5 pro- mille in het bloed, dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Het parket hoeft daar niet op in te gaan. Wordt die schikking niet betaald, dan wordt de overtreder wellicht gedagvaard voor de politierechter. Heeft hij meer dan 1,5 promille alcohol in het bloed, moet hij zich hoe dan ook verantwoorden voor de politierechter. Hij kan aan zijn rechtsbijstandsverzekeraar vragen dat hij op zijn kosten een beroep mag doen op een advocaat. Veroorzaakt een bestuurder een verkeersongeval als hij te veel heeft gedronken, dan kan hij daarvoor ook strafrechtelijk worden veroordeeld. Bovendien heeft een verzekeraar van de bestuurder binnen bepaalde grenzen een recht van regres. Dat betekent dat hij de vergoeding die hij aan het slachtoffer van het ongeval betaalt, mag terugvorderen van de verzekerde. Daarvoor moet de verzekeraar aantonen dat de chauffeur op het moment van het ongeval dronken was en dat het ongeval werd veroorzaakt door zijn staat van dronkenschap. Het bedrag dat de verzekeraar kan terugvorderen, is wel beperkt tot ongeveer 31.000 euro. Reed hij onder invloed,maar was hij niet dronken, dan heeft de verzekeraar geen recht van regres. Heeft de bestuurder een omniumverzekering, dan kan de verzekeraar ook soms weigeren de eigen schade te vergoeden. Lees de polisvoorwaarden erop na. JAN ROODHOOFTHet is perfect mogelijk dat als twee personen hetzelfde promille alcohol in het bloed hebben, de een dronken is en de ander niet.