Aansluitend op het uitrustingsplan 2005 bouwt Electrabel voor 4 miljard frank extra rookgaszuiverings- installaties in zijn steenkoolcentrale in Langerloo (Genk). Gyproc koopt het gerecycleerde ontzwavelingsgips. Na twintig jaar, ook in ons land.
...

Aansluitend op het uitrustingsplan 2005 bouwt Electrabel voor 4 miljard frank extra rookgaszuiverings- installaties in zijn steenkoolcentrale in Langerloo (Genk). Gyproc koopt het gerecycleerde ontzwavelingsgips. Na twintig jaar, ook in ons land.In de steenkoolcentrale van Langerloo bij Genk bouwt Electrabel twee bijkomende rookgaszuiveringsinstallaties : denox en desox. De filters verminderen de uitstoot van stikstofoxide en zwaveloxide. De milieuvriendelijke investering van 4 miljard frank kadert in het convenant vrijwillige overeenkomst tussen de elektriciteitsmaatschappij en de overheid om de totale emissies tegen 2003 met 80 % te verminderen in vergelijking met 1980. Exploitatiedirecteur klassieke productie Hugo Van Gaver van de zone Kempen-Maas : "Op termijn zullen alle steenkoolcentrales in België verdwijnen. Hiervoor is een sluitingsprogramma opgesteld. Aangezien de installatie van 280 megawatt in Langerloo nog van recente datum is, investeert Electrabel in milieuvriendelijke technieken. Zo zullen we de uitstoot van zwaveloxides door middel van kalksteen tot een minimum beperken. Deze procedure levert een nevenproduct op, namelijk zuiver ontzwavelingsgips. Eind dit jaar wordt de zuivering operationeel. Dan wordt de gerecycleerde grondstof zo'n 100.000 ton per jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de brandstof verkocht aan Gyproc Benelux. Hiervoor werd op 9 oktober 1997 een contract afgesloten." Tegelijk plant Gyproc een joint venture tussen Etex en British Plasters Board (zie Trends, 19 oktober 1995) de bouw van een nieuwe productie-eenheid in Kallo. Hiervoor heeft het gipskartonplatenbedrijf uit Wijnegem een optie genomen op een terrein van 35 ha in het Antwerpse havengebied. De totale investering wordt geraamd op 3,2 miljard frank. Guido De Lange, technisch directeur van Gyproc Benelux : "Om de aanvoer van grondstoffen op lange termijn veilig te stellen, wil Gyproc een nieuwe productielijn bouwen in het Antwerpse havengebied. Zo zullen we in de toekomst makkelijk bereikbaar zijn voor zeeschepen uit het Middelandse-Zeegebied, waar ons gips in natuurlijke vorm wordt ontgonnen. Op dit ogenblik gebruiken we uitsluitend rookgasgips uit Nederland en Duitsland. Aangezien de vraag naar onze producten nog altijd toeneemt, moeten we echter onze voorzorgen nemen. Dus zoeken we naar een nieuwe locatie en bijkomende leveranciers. Wegens plaatsgebrek is uitbreiding van onze fabriek in Wijnegem niet mogelijk." MILIEUBESCHERMING.Gyproc Benelux importeert jaarlijks 500.000 ton gips om zijn twee productielijnen in Wijnegem te voeden. Vroeger kwam dit natuurlijk geblust calciumsulfaat uit het bekken van Parijs of de landen rond de Middellandse Zee. Sinds begin de jaren tachtig haalt de pleisterfabrikant zijn grondstoffen uit ontzwavelingsgips. Als gevolg van de strengere Europese milieuwetgeving waren de elektriciteitsproducenten immers genoodzaakt iets te doen aan de luchtvervuiling. De Lange : "Dit gips resulteert uit de ontzwaveling van uitlaatgassen, die worden gevormd bij de verbranding van steenkool in elektrische centrales. Het gaat om een grondstof van uitstekende kwaliteit en geenszins om een gerevaloriseerd afvalproduct, zoals velen onterecht denken." Aangezien de eindproducten bestemd zijn voor de woningbouw, is het proces aan strenge normen onderworpen, meer bepaald inzake toxiciteit. Een Duitse studie toont aan dat er geen betekenisvol verschil bestaat tussen gips van natuurlijke oorsprong en ontzwavelingsgips.Twintig jaar na Duitsland schakelt Electrabel nu over op ontzwaveling. Steenkoolcentrales bekleden slechts een marginale positie in België. Ons land haalt zijn elektriciteit hoofdzakelijk uit nucleaire energie. Deze installaties produceren geen gassen, die het broeikaseffect bevorderen. Daarom vond Electrabel het nog niet nodig zich aan ontzwaveling te wagen, temeer daar Gyproc zich over de Rijn kon bevoorraden.Vandaag sluit het nieuwe proces echter nauw aan bij het expansiebeleid van het vierde grootste gipskartonplatenbedrijf in Europa. Naast zijn productie-eenheid in Wijnegem heeft Gyproc ook nog fabrieken in Duitsland en Nederland. In België stelt Gyproc Benelux 330 mensen tewerk en realiseerde een omzet van 2,5 miljard in 1996 (650 werknemers en 4,8 miljard voor de groep als geheel). De twee productielijnen uit respectievelijk 1958 (oprichting) en 1972 zijn voorbijgestreefd. Nog voor het einde van de eeuw zou er dan ook een nieuwe productielijn in Kallo worden geïnstalleerd, op een steenworp afstand van de centrale van Doel. "Door de nabijheid van de haven zal deze ultramoderne productielijn makkelijker gebruik kunnen maken van natuurlijk gips, dat per schip wordt aangevoerd," verduidelijkt De Lange : "Want ontzwavelingsgips mag dan een fantastische bevoorradingsbron zijn voor Gyproc Benelux, in tegenstelling tot natuurlijk gips is de productie ervan verbonden aan de activiteit van de elektriciteitsproducenten en hun energiekeuzen. Niemand kan vandaag voorspellen of de steenkoolcentrales ook de komende decennia nog in gebruik zullen zijn."ERP/TM GUIDE DE LANGE (GYPROC BENELUX) Om de aanvoer van grondstoffen op lange termijn veilig te stellen, koopt Gyproc ontzwavelingsgips bij Electrabel. Daarnaast plant het bedrijf een nieuwe productielijn in het Antwerpse havengebied.